Tips voor Microsoft Outlook

Vorige
Outlook tip: Herinneringen toevoegen aan e-mailberichten

Voor een efficiënt en georganiseerd beheer van uw e-mails, is het nuttig om structuur aan te brengen in uw inbox. Het instellen van herinneringen bij e-mails is een van de vele manieren om uw inbox dagelijks overzichtelijk en beheersbaar te houden.

Volg deze stappen in Outlook 2019 en Outlook 365:

  1. Selecteer het e-mailbericht waarvoor u een herinnering wilt instellen.
  2. Klik met de rechtermuisknop op het vlag-icoontje aan de rechterkant van het bericht.
  3. Kies 'Herinnering toevoegen' uit het contextmenu.
  4. Stel een specifieke datum en tijd in voor uw herinnering.
  5. Onder 'Markeren voor' kunt u een doel aangeven voor uw herinnering, zoals 'Beantwoorden', 'Doorsturen' of 'Informatie verzamelen'. U kunt ook een eigen notitie toevoegen.

Net als bij kalenderafspraken krijgt u een pop-upmelding wanneer het tijd is voor de herinnering.

Na het afhandelen van het bericht:

  • Klik met de rechtermuisknop op de rode vlag bij het bericht.
  • Kies 'Markeren als voltooid' of 'Markering wissen' om de taak als afgerond te markeren.

Door deze stappen te volgen, houdt u uw inbox geordend en mist u geen belangrijke e-mails meer.