Tips voor Javascript

Vorige
Cookies: vervaldatum (expires) instellen op basis van laatste bezoekdatum + … dagen.

In het volgende voorbeeld wordt een relatieve vervaldatum ingesteld van 100 dagen vanaf nu.

Expire datum van een cookie moet worden opgegeven volgens het GMT formaat.

Ten behoeve van de berekening worden dagen en datum/tijd omgezet naar milliseconden.

strCookie is een variabele die de gegevens bevat welke u wilt vastleggen.

 

var strCookie    = "leeg"

var cookie_name  = "mijn cookieNaam";

var vervaltna = 100*24*60*60*1000;

var vervaldatum = new Date();

vervaldatum.setTime(vervaldatum.getTime() + vervaltna);

document.cookie=cookie_name+"="+strCookie+"; expires=" + vervaldatum.toGMTString();

In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.  Blik op werk keurmerk Computer Learning Center  coeltoetscentra WFT Verzekeringen Inkomen Pensioen  MOS certified testing center  Samenwerkende ICT opleiders Nederland  Europees Computer Rijbewijs  Certiport MOS  Lamark flexibel examineren