Tips voor Javascript

Vorige
Testen of aan een variabele een waarde is toegekend

Als aan een variabele geen waarde is toegekend heeft deze in Javascript de waarde undefined, en niet de waarde null zoals in veel andere talen.

var x;
if (x === undefined) { 
// deze statements worden uitgevoerd }
else {  
// deze statements worden niet uitgevoerd }

Gebruik hier de strict equality operator (===) ipv. de standaard equality, omdat  x == undefined ook checkt of x is null, terwijl de strict equality dat niet doet. null is niet equivalent aan undefined.

Een alternatief is met de typeof operator:

var x;
if (typeof x == 'undefined') {
//doe iets }

Het voordeel van de typeof operator is dat deze geen error geeft als de variabele niet is gedeclareerd.


In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.  Blik op werk keurmerk Computer Learning Center  coeltoetscentra WFT Verzekeringen Inkomen Pensioen  MOS certified testing center  Samenwerkende ICT opleiders Nederland  Europees Computer Rijbewijs  Certiport MOS  Lamark flexibel examineren