Gegevens transponeren in Excel

Vorige

Gegevens transponeren in Excel

Stel u heeft in uw Excel werkblad horizontaal de namen van de maanden van het jaar staan, maar u wilt deze liever verticaal in 1 kolom hebben staan.
Dit gaat heel eenvoudig via de optie transponeren in het menu plakken speciaal.
Gegevens transponeren in Excel
U selecteert als eerste de horizontale rij met de gegevens en klikt vervolgens op kopieren in het Lint of u drukt op de sneltoets combinatie CTRL-C
Daarna klikt u op de eerste cel waar de reeks moet beginnen.
Vervolgens klikt u in het Lint onder de tekst Plakken op het pulldownmenu.
Uit de lijst met opties klikt u op de knop voor transponeren, zoals in de afbeelding weer gegeven.