Tips voor Excel

Vorige
De functie Datumverschil gebruiken:

Als u van twee datums bijvoorbeeld wilt weten hoeveel jaren er tussen zitten, kunt u gebruik maken van de functie DATUMVERSCHIL.
Deze functie wordt weinig gebruikt, maar kan uitermate handig zijn. Ga als volgt te werk:
Excel functie DATUMVERSCHIL
Typ in A1 een datum.

Typ in A2 een datum.

Neem in C1 de functie precies zo over als hierboven in de afbeelding is aangegeven.

U ziet nu het verschil in dagen. Wilt u een verschil in maanden, typ dan een 'm' in plaats van een 'd'. Typ een 'y' als u het verschil in jaren wilt weten.


In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.  Blik op werk keurmerk Computer Learning Center  coeltoetscentra WFT Verzekeringen Inkomen Pensioen  MOS certified testing center  Samenwerkende ICT opleiders Nederland  Europees Computer Rijbewijs  Certiport MOS  Lamark flexibel examineren