Tips voor Microsoft Excel

Vorige
De functie Datumverschil gebruiken:

Als u van twee datums bijvoorbeeld wilt weten hoeveel jaren er tussen zitten, kunt u gebruik maken van de functie DATUMVERSCHIL.
Deze functie wordt weinig gebruikt, maar kan uitermate handig zijn. Ga als volgt te werk:
Excel functie DATUMVERSCHIL
Typ in A1 een datum.

Typ in A2 een datum.

Neem in C1 de functie precies zo over als hierboven in de afbeelding is aangegeven.

U ziet nu het verschil in dagen. Wilt u een verschil in maanden, typ dan een 'm' in plaats van een 'd'. Typ een 'y' als u het verschil in jaren wilt weten.