Computer Learning Center

Computer Learning Center is een zelfstandige organisatie voor digitaal opleiden en examineren. Computer Learning Center was oorspronkelijk onderdeel van IP Computer Training Centrum. IP Computer Training Centrum is opgericht door Instituut Pitman (opgericht in 1914) in Apeldoorn.
Computer Learning Center Apeldoorn en Deventer verzorgen individuele, blended- en klassikale trainingen.

Alle Office trainers van Computer Learning Center zijn in het bezit van het Microsoft Office Specialist certificaat.

Consumenten:

Wij hanteren de gedragscode consument NRTO. 

Zakelijke markt:

Voor de zakelijke markt hanteren we de Gedragscode beroep en bedrijf NRTO

Klachtenprocedure:

In art. 12 van onze algemene voorwaarden vindt u onze klachtenprocedure.
Voor meer informatie over onze voorwaarden, zie onze algemene voorwaarden

Inburgering Apeldoorn is een onderdeel van Computer Learning Center waar wij ons specialiseren in het geven van NT2 trainingen, trainingen voor de voorbereiding op het staatsexamen en inburgeringstrajecten. Inburgering Apeldoorn is in het bezit van het keurmerk Blik op Werk.

Op onze locatie in Apeldoorn nemen wij examens af voor de makelaardij, SVH social hygiëne . Daarnaast worden er bij ons WFT examens afgenomen voor o.a. de ING, RABO, AMRO BANK etc. Dit doen we via het netwerk van COEL toetscentra in Nederland.

Hoe werkt het individuele lessysteem

U kunt beginnen wanneer u wilt. U maakt een afspraak voor de eerste training, vervolgens spreekt u af wanneer u weer wilt komen trainen.
Onze opleidingen zijn opgezet voor flexibiliteit, zodat u de tijd en het moment kunt kiezen waarop u wilt komen trainen. Afspraken kunnen eenvoudig worden verzet of aangepast.
De opleidingen kunnen op een intensieve manier gevolgd worden, of in regelmatige korte sessies verspreid over een aantal weken. Als u buiten kantoortijden om moet trainen, geen probleem, wij zijn ook twee avonden in de week geopend.
Als een training buiten de normale openingstijden moet plaats vinden, dan regelen we dat voor groepen maar ook voor individuelen.
U kunt trainingen per dagdeel, per dag of over kleinere sessies volgen, net naar gelang uw wensen of uw mogelijkheden. Trainingstijden en dagen zijn flexibel, dat wil zeggen, u kiest het moment dat het beste bij u past. Ook als uw collega's voor intensieve dag trainingen gaan, kunt u als individu kiezen voor kortere individueel begeleide trainings momenten.

Ons individuele trainingen

Onze trainingen zijn ontwikkeld volgens het concept ‘Het Nieuwe Trainen’. In samenwerking met ervaren trainers, een pedagoog en een onderwijskundige is het platform vormgegeven waarin deelnemers de trainingen kunnen volgen.

Als deelnemer leer je bij ons op je eigen niveau en volgens je eigen leerstijl, met constante persoonlijke begeleiding van gespecialiseerde trainers. Je kunt een training volledig in ons trainingscentrum volgen, een mix maken tussen begeleid leren op locatie en e-learning of alleen van onze e-learning modules gebruik maken. De keuze is geheel aan jou, jij bepaalt je eigen leerstijl en tempo. Ons innovatieve en flexibele leersysteem garandeert de meest efficiënte én prettige opleiding voor iedere deelnemer.

Wij onderscheiden een drietal leermethoden:

Klassikaal: Op een vooraf gepland tijdstip volg je met meerdere cursisten onder begeleiding van een docent een van onze trainingen.

100% e-learning: Middels toegang tot onze online leeromgeving bepaal jij wanneer je welke training wil volgen. Support van onze docenten is beschikbaar via mail, chat en telefoon.

CLC blended learning: Je combineert beide methoden (klassikaal én e-learning) en bepaald zelf wanneer en hoe jij begeleid wil worden. Flexibiliteit is hierbij ons motto.

De voordelen van een individuele training op een rij:

Beginnen wanneer u wilt.
Net zo vaak oefenen als u wilt, zonder extra kosten.
Oefenen in uw eigen tempo.
Geen vaste, verplichte trainingstijden.
Praktijkgerichte trainingen.
Hoger kennisniveau dan bij een klassikale opleiding.
Constante kwaliteit.
Optimale begeleiding door vakbekwame trainer.
Audiovisueel trainingssysteem.
Geen inschrijfgeld.
Betaalbare trainingen inclusief landelijk certificaat.
En inclusief trainingsmateriaal.

ERKENNING

ZIJN JULLIE DIPLOMA’S ERKEND?

Eén van de meest aan ons gestelde vragen! We willen daar een zo duidelijk mogelijk antwoord op geven.

Er bestaan in Nederland geen regels voor erkenningen. Dé erkenning bestaat dus niet.

Je kunt het ook omkeren: alle diploma’s zijn erkend. Als jij een opleiding aanbiedt en het diploma daarvan erkent, is het een erkend diploma. Erkend door wie? Door jezelf!

‘Is het diploma erkend?’ is daarom een verkeerde vraag. ‘Door wie is het diploma erkend?’ zou je moeten vragen. We geven hieronder enige uitleg over de erkenningen die je in Nederland tegenkomt en de zin of onzin daarvan. Het is leuk, als jouw diploma erkend is. Maar het is wél zo prettig als een instantie van enig gewicht die erkenning toewijst.

In grote lijnen kom je de volgende erkenningen tegen in het onderwijs:

ERKEND DOOR HET MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN (OCW)

Het ministerie van OCW erkent de diploma’s van opleidingen, die onder het toezicht van de onderwijsinspectie vallen. Grofweg is dat het reguliere onderwijs, het onderwijs dat door het ministerie gesubsidieerd wordt (middelbare scholen, ROC’s, HBO’s, enz.).

Een erkenning door OCW legt gewicht in de schaal, omdat het ministerie natuurlijk niet de eerste de beste instantie is. De diploma’s en certificaten van Examenbureau LSSO zijn niet door OCW erkend. Dat willen we ook niet. Veel ROC’s bieden immers onze opleidingen aan. En die ROC’s hebben alle door OCW erkende beroepsopleidingen al in hun aanbod. Met de diploma’s en certificaten van Examenbureau LSSO willen zij juist de mogelijkheid creëren om praktische cursussen en opleidingen aan te bieden, die niet aan de eisen van het ministerie hoeven te voldoen.

Om een voorbeeld te noemen: als Examenbureau LSSO zou streven naar erkenning door OCW, dan zouden er verplichte stages aan de opleidingen gekoppeld moeten worden. En allerlei algemene theoretische vakken. (De opleidingen zouden dan ook veel langer duren.) Heel belangrijk allemaal voor een leerling, die nog in de leerplichtige leeftijd zit. Niet interessant voor de volwassenen, die onze opleidingen volgen.

Interessant dus, zo’n erkenning door OCW, maar niet voor onze doelgroep en dus door ons niet gewenst.

BRANCHE ERKENNING

Veel branches (met name in de techniek) hebben zelf opleidingen in het leven geroepen, waarvan ze de diploma’s erkennen. In die branche kun je met die diploma’s overal terecht. In de procestechniek bijvoorbeeld, heb je de VAPRO-erkenning; in de installatietechniek de SEI. Binnen die branches bekende begrippen, daarbuiten nauwelijks (maar dat hoeft ook niet).

De diploma’s van Examenbureau LSSO vallen niet onder de branche-erkenning. Dat kan ook niet, want kantoorfuncties zijn immers branche-overstijgend. Het heeft dus geen zin voor een aparte branche om te komen tot een branche-erkenning voor onze opleidingen.

MAATSCHAPPELIJKE ERKENNING

Als een diploma dusdanig bekend en controleerbaar is, dat burgers en bedrijfsleven er waarde aan toekennen, spreek je van maatschappelijke erkenning. Hiervoor moet het diploma aan een aantal kenmerken voldoen. De opleidingen moeten landelijk bekendheid genieten en dus ook landelijk worden aangeboden. Cursussen en opleidingen die worden afgesloten met een certificaat en/of diploma van Examenbureau LSSO voldoen ruimschoots aan deze norm, met examens in heel Nederland en in Suriname.

Er moet een landelijke organisatie achter de examens staan, die zorgt voor een goede organisatie en afstemming en waar informatie over de examens kan worden ingewonnen. Examenbureau LSSO wordt regelmatig door cursisten en bedrijfsleven benaderd om opzet, inhoud en niveau van de examens toe te lichten.

Ten slotte is heel belangrijk, dat opleiden en examineren van elkaar gescheiden is. Examenbureau LSSO is een onafhankelijk instituut, dat zorgt voor objectieve en overal in het land gelijkwaardige examinering. Dit examenbureau is verantwoordelijk voor de handhaving van en de controle op het niveau van de afgegeven diploma’s. Het examenbureau bemoeit zich niet met de opleiding. Opleiders hebben geen invloed op examens en examenresultaten. Dat zorgt voor de objectieve en goed bekend staande diploma’s en certificaten van Examenbureau LSSO.

Diploma’s die onder de maatschappelijke erkenning vallen zijn bijvoorbeeld de boekhouddiploma’s van de Associatie en STIBEX (BKB, PDB, MBA), de marketingdiploma’s van NIMA, de diploma’s voor kantoorfuncties van Examenbureau LSSO, de managementdiploma’s van NEMAS, de computerdiploma’s van EXIN, enz.

INSTITUUTSERKENNING

Veel (vaak plaatselijk of regionaal werkende) instituten bieden opleidingen aan, waarbij ze zelf de examinering/toetsing verzorgen. Zij erkennen dus hun eigen diploma’s, vandaar dat vaak van instituutsdiploma’s gesproken wordt. Hoewel deze opleidingen kwalitatief best goed kunnen zijn, is het grote probleem dat de kwaliteit niet objectief kan worden vastgesteld. De opleider stelt immers zelf zijn examens op.

Van buitenaf kan niet worden vastgesteld wat het niveau van de opleiding is, zeker niet als het opleidingsinstituut buiten de regio geen naamsbekendheid heeft (we zeggen wel: die opleiding is binnen de eigen woonplaats ‘wereldberoemd’, maar daarbuiten kent niemand het). De waarde van deze diploma’s is minder groot vanwege de mindere bekendheid, maar vooral omdat de kwaliteit niet objectief meetbaar is.

Er zijn in Nederland talloze instituutsdiploma’s op de markt, met name van plaatselijke kleinere opleiders. Ook grotere opleiders zoals LOI, Schoevers, NCOI, ISBW, enz., verstrekken instituutsdiploma’s. Echter, deze grote landelijke aanbieders hebben een zo bekende naam, dat er in feite bij deze diploma’s toch weer sprake is van een maatschappelijke erkenning.

SAMENGEVAT

Dé erkenning bestaat niet in Nederland. Diploma’s en certificaten van Examenbureau LSSO vallen onder de maatschappelijke erkenning en zijn daardoor objectief controleerbare en waardevolle papieren.

WFT | SVM | NVVB | Stibex | Creatiefnivo

Computer Learning Center Apeldoorn is een door COEL geautoriseerd toetscentrum.

In Apeldoorn worden alle gangbare examens afgenomen op het gebied van makelaardij, financiële dienstverlening/WFT, boekhouden en styling & design. Zowel voor initiële certificerings- als hercertificerings- en PE(plus)-examens kunt u terecht in ons toetscentrum. Wij zijn aangesloten bij COEL. Onze toezichthouders zijn door de overheid gecertificeerd en worden regelmatig net als de vestiging zelf gecontroleerd. Daarmee is geborgd dat kandidaten examen doen binnen een professionele en ideale situatie.

De examens worden aangeboden in de vorm van een digitale flextoets. Een flextoets is een moderne vorm van individueel toetsen en heeft vele voordelen voor de kandidaat. De kandidaat is niet afhankelijk wanneer een examen wordt aangeboden; een flextoets doen kan namelijk gemaakt worden als er een toetsplek beschikbaar is. Hiermee heeft de kandidaat dagelijks de mogelijkheid om een toets te maken.

U doet een WFT, NHA NTI, LOI, HOVJ, NiBe, EAB, CITO, NGS, Doe het zelf branche examen?

Computer Learning Center Apeldoorn is een door LAMARK geautoriseerd toetscentrum.

In Apeldoorn worden alle gangbare examens afgenomen van o.a. WFT, NHA NTI, LOI, HOVJ, NiBe, EAB, CITO, NGS en de Doe het zelf branche examens. Voor alle vragen, opmerkingen m.b.t. een te boeken of een reeds geboekt Examen of over een afgelegd examen dient u contact op te nemen met uw Examenbureau. Deze gegevens kunt u vinden op de desbetreffende websites.

Denkt u eraan dat u uiterlijk 15 min voor aanvang van uw examen, zich aangemeld moet hebben. Uw examen start op de door u geboekte tijd. Indien u zich te laat meldt kan het zijn dat uw examen niet meer kan worden afgenomen