Vorige

Klassikaal Outlook - Van Basis tot Gevorderd - vs. 2010, 2013 en 2016

OUTLOOK KLASSIKALE TRAINING - VAN BASIS TOT GEVORDERD - OWA - EXCHANGE

De klassikale training voor Outlook van Computer Learning Center kan opgebouwd worden zoals u dat graag wilt. Ons trainingsmateriaal bevat alle stof van basis tot gevorderd, inclusief Outlok Web App (OWA) en werken met de Exchange omgeving.. Tijdens de training kan de docent dan ook elk onderwerp daaruit behandelen. De werkwijze is dat we een intakeformulier toesturen, waarmee een inventarisatie maken, zodat we weten wat de huidige kennis is en groepen kunnen maken met dezelfde basiskennis.

De inhoud van de training hebben we hieronder weergegeven waarmee we 12 lesuren kunnen vullen. Wilt u bijvoorbeeld alleen de onderdelen Exchange, dan is dat ongeveer 4 uur les. Aan de hand van uw wensen wordt dus de inhoud bepaald van de training, het aantal trainingsdagen en de lestijden.

We hebben de beschikking over een volledige mobiele lesomgeving voor Exchange. Het enige wat nodig is voor de lessen is een internetverbinding.

Met name voor deze training is het van belang dat de kandidaten niet alleen weten hoe het werkt, maar hun werkwijze aanpassen. We raden daarom  altijd aan om deze training in meerdere les blokken te laten plaats vinden, zodat men tussendoor de tijd heeft het geleerde in de eigen omgeving toe te passen.

Vanuit de praktijkraden wij aan om de trainingstijd per lesblok te beperken tot 3 a 4 uur. De trainingen zijn intensief en de kandidaten krijgen veel informatie. Indien we een hele dag lesgeven, zit er altijd een pauze in van 1 uur.

De inhoud van de training Klassikaal Outlook - Van Basis tot Gevorderd - vs. 2010, 2013 en 2016


Outlook 2010 basis

 • Email
 • Contactpersonen en adresboek 
 • Notities 
 • Agenda 
 • Takenlijst
 • Logboek 
 • Diverse functies voor Mail 
 • Automatische antwoorden of 'Wizard Afwezigheid' gebruiken
 • E‐mail waarin u bent CC’d automatisch categoriseren 
 • E-mail sturen aan alle personen in een bepaalde categorie 
 • Snelle Stappen
 • Sneltoetsen bij snelle stappen
 • Stemknop
 • Berichtinstellingen voor stemknoppen

Aan de slag met Outlook Web App (OWA)

 • Instelling Compatibiliteitsweergave
 • Inloggen op Outlook Web App
 • Pop-upblokkeringen
 • Taalinstellingen wijzigen
 • Ongewenste e-mail
 • Doorsturen instellen
 • Een spamregel instellen
 • Autoreply instellen (afwezigheidsmelding)
 • Handtekening instellen
 • Overzicht functionaliteit van Outlook Web App


Outlook 2010 gevorderden - Samenwerken en Plannen in Outlook

 • Vergaderingen plannen met Outlook
 • Inleiding Ruimtes reserveren in Microsoft Outlook
 • Suggesties voor vergadering
 • Agendagroepen
 • Planningweergave
 • Snel weergeven
 • Hoe werkt het reserveren van een ruimte
 • Wat ziet de ontvanger van een uitnodiging

Mappen delen – Rechten toekennen

 • Rechten instellen
 • Gemachtigde instellen
 • Postbus andere gebruiker toevoegen
 • E-mail uit andermans naam versturen
 • Oefeningen Mappen delen – Rechten toekennen

Opruimen en archiveren

 • Archiefbestand
 • AutoArchiveren
 • Standaard autoarchiveringsinstellingen aanpassen
 • postbus opruimen
 • Postbus of archiefbestand comprimeren
 • Organiseren outlook items in mappen
 • Openbare mappen
 • Bulletin Board
 • Regelmatig Onderhoud
 • Opschoning van discussie gebruiken om overtollige berichten te verwijderen
 • Opties voor Opschoning van discussie wijzigen
 • Grote bestanden verwijderen

Zoeken

 • Snel zoeken in een map
 • E-mails terugzoeken door handig te sorteren
 • Adresboek doorzoeken
 • Geavanceerd zoeken
 • Grote items zoeken met een zoekmap
 • Een zoekmap maken
 • Zoekmappen en direct zoeken
 • Bestaande zoekmap toevoegen
 • Zelfgemaakte zoekmap toevoegen
 • Zoeken met aanvullende criteria

Afdruk samenvoegen met Outlook

 • Afdruk samenvoegen vanuit Outlook
 • Afdruk samenvoegen naar e-mail, inclusief bijlagen
 • Ontwikkelaarslint aan zetten Word
 • Voorbereidingen
 • Macro-code kopiëren
 • De mailing brief die verstuurd wordt met bijlage
 • Bestand met emailadressen en locatie bijlage(n)
 • Uitvoeren van email mailing met bijlage(n)

Efficienter werken met Outlook

 • Snelkoppelingen naar mappen maken
 • Mail verwerken om uw inbox leeg te maken
 • Verstuurde mail op een actielijst zetten
 • Werken met de lijsten
 • Weergaven Mappen en Items
 • Hoe u projecten aan bijbehorende items koppelt
 • Het gebruik van de lijst met afgehandelde opdrachten
 • Werken met een smartphone