Vorige

MOS Access basis 2010/2013

Office Expert Access is geschreven voor gebruikers uit verschillende beroepsgroepen die efficiënt professionele databases moeten maken. Bij het schrijven van deze cursus is gekeken naar onderzoeken naar de uitvoering van kantoorwerkzaamheden en zijn er bij verschillende bedrijven steekproeven gehouden. Aan de hand van deze gegevens zijn de modules opgebouwd rondom thema's zoals het maken van een goede database, formulieren en rapporten.

Ook wordt uitgebreid ingegaan op het ontwerpen van query's. Office Expert Access is dan ook bijzonder geschikt voor iedereen die werkt of gaat werken in een kantooromgeving.

In de cursus is aangegeven welke exameneisen van ECDL AM5 Advanced Databases en welke domeinen van het MOS tentamen Access Basis worden behandeld. 

 

De inhoud van de training MOS Access basis 2010/2013

Basisprincipes: De databases

 • Doelstellingen
 • De basisprincipes van een database
 • Database modellen
 • SQL
 • De levenscyclus van een database
 • Zakelijke databases
 • Theorieopdracht

Maken van een database:

 • Doelstellingen
 • Onderwerp van gebruikte database
 • De elementen van Access
 • Access starten
 • Vertrouwde locatie voor uw bestanden maken
 • Het lint
 • Programmaknop
 • Werkbalk Snelle toegang
 • Titelbalk
 • Nieuwe database maken
 • Het bewerkingsvenster
 • Snelle toegang
 • Tabel ontwerpen
 • Gegevenstype bepalen
 • Beschrijving toevoegen
 • Veldeigenschappen bepalen
 • Opslaan tabel en testen op juiste gegevens invoer
 • Veld verwijderen
 • Veld toevoegen
 • Tabel sluiten
 • Database sluiten
 • Access afsluiten
 • Database openen
 • Tabellen raadplegen
 • Gegevens opzoeken en vervangen in een tabel
 • Formulier bekijken en wijzigen in Tabel sorteren
 • Filteren
 • Records verwijderen
 • Tabel opmaken
 • Totalen berekenen
 • Tabel afdrukken

Normaliseren en relaties:

 • Onderwerp van gebruikte database
 • Doelstellingen
 • Normaliseren
 • Primaire sleutels toevoegen
 • Relaties aan brengen
 • Wijzigen van de relaties
 • Relatie verwijderen
 • Relaties opslaan
 • Relatierapport maken
 • Bekijken van tabellen met relaties
 • Formulier bekijken met gerelateerde tabellen
 • Doelstellingen

Selectie- en actiequery's:

 • Onderwerp van gebruikte database
 • De query's
 • De selectiequery
 • Query opslaan met andere naam
 • Jokertekens gebruiken
 • Query met een parameter
 • Query wijzigen in query met twee parameters
 • Berekeningen in een selectiequery
 • Het berekenen van groepstotalen en gemiddelden
 • Knoppen toevoegen aan de werkbalk Bijwerkquery
 • Toevoegquery
 • Verwijderquery
 • Tabelmaakquery
 • Kruistabelquery maken
 • Dubbele records zichtbaar maken
 • Query's en koppelingen
 • Niet-gerelateerde records zoeken

Formulieren ontwerpen:

 • Onderwerp van gebruikte database
 • ontwerpweergave
 • Hoofd- en subformulier maken
 • Formulier opmaken en anders indelen
 • Gegevens opzoeken met een keuzelijst
 • Onafhankelijk besturingselement invoegen
 • Keuzelijst met en zonder invoervak
 • Selectievak of keuzerondje toevoegen
 • Groepsvak maken
 • Tabvolgorde van besturingselementen wijzigen
 • Eigenschappen van besturingselementen
 • Berekend besturingselement toevoegen
 • Expressies
 • Formulier met tabbladen
 • Formulier met opdrachtknoppen

Rapporten ontwerpen:

 • Doelstellingen
 • Onderwerp van gebruikte database
 • De optie rapporten
 • Rapport maken
 • Gekoppeld subrapport maken
 • Subrapport wijzigen of verwijderen
 • Records sorteren en groeperen
 • Groepering wijzigen, toevoegen in rapportontwerp
 • Sortering toevoegen in ontwerpweergave
 • Sorteren en groepering verwijderen
 • Cumulatief totaal berekenen
 • Berekend besturingselement aanbrengen
 • Eigenschappen van velden tabblad Opmaak
 • Rapportkop- of voetteksten
 • Rapportkoptekst met gegevensveld
 • Rapportkopteksten en -voetteksten verwijderen
 • Pagina-einden forceren voor groepen
 • Velden in rapport samenvoegen
 • Aanmaningen, facturen of brieven maken met een database
 • Draaitabelweergave

Macro's: Automatiseren

 • Onderwerp van gebruikte database
 • Het object macro
 • Macro maken
 • Macro gebruiken
 • Macro toewijzen aan opdrachtknop
 • Macro koppelen aan een besturingselement
 • Macro bewerken
 • Hulp bij het maken van een macro
 • Macrofouten

Importeren of koppelen:

 • Onderwerp van gebruikte database
 • Importeren of koppelen
 • Koppelen uit Excel
 • Een koppeling naar een tekstbestand maken
 • Gegevens importeren uit Excel
 • Gegevens uit een tekstbestand importeren

In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.  Blik op werk keurmerk Computer Learning Center  coeltoetscentra WFT Verzekeringen Inkomen Pensioen  MOS certified testing center  Samenwerkende ICT opleiders Nederland  Europees Computer Rijbewijs  Certiport MOS  Lamark flexibel examineren