Vorige

MOS Outlook basis 2013

Het MOS-certificaat voor Outlook wordt wereldwijd erkend en is een bewijs dat u de opties van het progamma Outlook beheerst en efficiënt kunt gebruiken bij verschillende taken, zakelijk voor studie of privé.

In de cursus komen de opties aan de orde die bij het certificeringsprogamma zijn genoemd.                                    Dit zijn: het maken en bewerken van taken, gebruik van contactpersonen, het plannen van afspraken en vergaderingen en het maken en toewijzen van handtekeningen, auto-antwoorden, maken van snelle stappen, het wijzigen van tekstopmaak bij e-mails, gebruik van extra codes, aanpassen van de weergave, afdrukken van de verschilende onderdelen, zoeken in de verschillende onderdelen, sjabloon maken, formulier gebruiken, archiveren, opschonen, blokkeren en standaardopties wijzigen.

Wilt u geen certificaat behalen maar wel efficiënt met het programma werken, dan behandelen we tal van voorbeelden waarmee u dit kunt realiseren. De opties van het programma Outlook worden namelijk besproken aan de hand van thema's/ taken die gerelateerd zijn aan de beroepspraktijk.  

De inhoud van de training MOS Outlook basis 2013

Introductie van Outlook: Persoonlijk informatie systeem

 • De onderdelen van Outlook
 • Outlook Vandaag
 • E-mail
 • Agenda
 • Contactpersonen
 • Taken
 • Notities
 • Mappenlijst
 • E-mail, Agenda, contactpersonen, taken en Notities
 • Microsoft Exchange server
 • Outlook starten
 • Het programmavenster
 • Werkbalk snelle toegang
 • Titelbalk met systeemknoppen
 • Het Lint
 • mappenvenster
 • Navigatiebalk
 • Bewerkingsvenster
 • Deelvenster Takenbalk
 •  Meerdere onderdelen tegelijk bekijken
 • De statusbalk
 • Outlook vandaag
 • Opties bij outlook
 • Outlook afsluiten

 

Taken en notities; Organiseren en uitvoeren

 • De taken
 • Weergave wijzigen
 • Case Marketing en communicatie
 • Taak toewijzen aan iemand anders per e-mail
 • Taak categoriseren
 • Ordenen van taken
 • Taak opvolgen
 • Taak markeren als voltooid
 • Zoeken naar taken
 • Taken afdrukken
 • Taak verwijderen
 • Opties bij taken
 • Notities

 

Contactpersonen:  Netwerken en sociale netwerken

 • Netwerken
 • Contactpersonen
 • Oefenbestand voor Outlook contacten openen
 • Weergaven van de contactpersonen
 • Contactpersoon doorsturen
 • Favoriete contactpersonen
 • Contactgroep maken
 • Contactpersoon verwijderen
 • Contactpersonen sorteren en optimaliseren
 • Contactpersonen zoeken op trefwoord
 • Zoeken naar locatie bij contactpersonen
 • Categorieën toevoegen aan contactpersonen
 • Contactgegevens afdrukken
 • Submap maken en gegevens in plaatsen
 • Contacten delen met anderen
 • Sociale netwerken
 • Importen van gegevens
 • Oefenbestand van Outlook
 • Opties voor Contacten

 

E-mailen met outlook Correcte e-mail De correcte e-mail

 • Weergave bij e-mail
 • Voorbereiden
 • Maken afsluitende tekst
 • E-mail maken
 • Stemknoppen toevoegen
 • Urgentie en gevoeligheid aangeven
 • Vragen om ontvangst- en leesbevestiging
 • Bericht verzenden
 • Wat hebt u verzonden?
 • E-mail openen en bekijken
 • Case Kleertjes en co
 • E-mail beantwoorden
 • Vervolg case kleertjes en co
 • Praktijksituaties
 • E-mail intrekken
 • E-mail opslaan als concept
 • Foto in e-mail plaatsen
 • Bericht doorsturen als bijlage
 • Thema en stijlen gebruiken
 • Persoonlijk briefpapier als sjabloon/formulier
 • Autotekst maken en invoegen
 • Snelle stap voor e-mail
 • Verzenden ontvangen
 • Opties voor e-mails

 

Omgaan met binnengekomen e-mail: Overzicht houden op uw e-mails

 • Binnengekomen e-mails bekijken
 • Case Kleertjes design vervolg 3
 • Gelezen en ongelezen mail
 • Kolomkoppen
 • Persoonlijke weergave
 • E-mail doorsturen
 • E-maiIs sorteren
 • Categorieën
 • Binnengekomen e-mails andere kleur geven
 • CC's in een andere kleur
 • Herinneringen instellen met vlagmarkeringen
 • Zoeken naar onderwerpen
 • Bericht omzetten naar taak
 • Automatisch antwoord bij afwezigheid
 • Ongewenste mail
 • Machtigen
 • Opties voor e-mail
 •  
 • E-mails archiveren en beheren: Wat te doen met gelezen e-mails?
 • Organiseren van e-mails en werk
 • Mappenlijst bij onderdeel e-mail
 • Submappen maken
 • E-mail verwijderen
 • E-mails in mappen plaatsen
 • Favoriete mappen
 • Het bestand van Outlook
 • Outlook-gegevensbestand exporteren
 • Efficiënt archiveren van e-mails
 • Groepen e-mails als gesprek weergeven
 • Archiveren met snelle stappen
 • Regels samenstellen op basis van een bericht
 • Opties bij e-mail

Agenda: Vergaderen en plannen

 • Outlook agenda en vergaderen
 • Werken met de agenda
 • Weergaven en navigeren
 • Standaard instellingen aanpassen
 • Afspraak invoeren
 • Terugkerende afspraken
 • Afspraken versturen als kalenderbestand
 • Afspraak hele dag
 • Afspraak verwijderen
 • Extra agenda
 • Extra agenda verbergen of verwijderen
 • Agenda afdrukken
 • Afspraak zoeken
 • Case Vergadering plannen met Microsoft Exchange server
 • Agenda annuleren
 • Automatische vergaderverzoeken accepteren of weigeren
 • Vergadering plannen zonder Microsoft Exchange server
 • Agendagroep
 • Outlook agenda publiceren
 • Outlook.com
 • POP3- (of IMAP-) account installeren

In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.  Blik op werk keurmerk Computer Learning Center  coeltoetscentra WFT Verzekeringen Inkomen Pensioen  MOS certified testing center  Samenwerkende ICT opleiders Nederland  Europees Computer Rijbewijs  Certiport MOS  Lamark flexibel examineren