Vorige

MOS Excel basis 2010/2013

Het MOS-certificaat (Examen 77-420) wordt wereldwijd erkend en is een bewijs dat u de functies en mogelijkheden van het In deze cursusprogamma Excel beheerst en de opties van het progamma kunt gebruiken bij verschillende taken, zakelijk, voor studie of privé.

In deze cursus komen alle opties aan de orde die bij het certificeringsprogamma zijn genoemd.

Dit zijn: navigeren in werkbladen, formules en functies toepassen, maken en opmaken van werkbladen en cellen, afbeeldingen en illustraties invoegen en bewerken, werkbladen afdrukken, werkbladen beheren, maken van grafieken en sparklines, gegevens filteren en sorteren, samenwerken op het web.

Wilt u geen certificaat behalen maar wel efficiënt met het programma Excel werken dan behandelen we tal van voorbeelden waarmee u dit kunt realiseren. De opties van het programma Excel worden namelijk besproken aan de hand van thema's/ taken die gerelateerd zijn aan de praktijk.

De inhoud van de training MOS Excel basis 2010/2013

Basiskennis: Werkmappen

  • Kringverwijzing
  • Opbouw van het programmavenster van Excel  
  • Excel starten
  • Maken van een Werkmap  
  • Programmaknop
  • Werk balk Snelle toegang  
  • Titelbalk
  • Het lint  
  • Aanvullend tabblad  
  • Formulebalk  
  • Actief werkblad  
  • Gegevens invoeren en bewerken  
  • Ongedaan maken en opnieuw  
  • Celinhoud wissen of wijzigen  
  • Selecteren  
  • Statusbalk
  • Weergave van het werkblad
  • In/uitzoomen  
  • Speciale tekens
  • Werkmap opslaan  
  • Werkmap sluiten  
  • Werkmap openen met de optie Recente werkmappen  
  • Bestaande werkmap openen  
  • Werkmap opslaan met een andere naam  
  • Werkmap Opslaan of Opslaan als?  
  • Rijen en kolommen van de werkbladen  
  • Navigeren in een werkmap  
  • Zoeken naar waarden of formules  
  • Ga naar Naamvak gebruiken om te zoeken  
  • Deelvensters blokkeren  
  • Kolommen of rijen verbergen  
  • Verborgen rijen of kolommen weergeven
  • Werkblad een andere naam geven
  • Werkblad invoegen
  • Werkblad een andere kleur geven
  • Werkblad verplaatsen binnen werkmap
  • Gegevens kopiëren en plakken
  • Werkblad kopiëren
  • Werkblad verplaatsen naar een andere werkmap
  • Schakelen tussen de twee werkmappen
  • Nieuwe werkmap maken
  • Werkmap verzenden via e-mail
  • Werken in de Cloud
  • Nog meer Cloud
  • Opslaan in PDF
  • Werkmap eigenschappen
  • Standaardbestandslocatie
  • Vertrouwde locaties
  • Niet opgeslagen werkbladen herstellen
  • Help
  • Excel afsluiten

Formules:

  • Formules in een werkblad
  • Rekenkundige operatoren
  • Opdrachtknoppen
  • Formule invoeren
  • Foutmeldingen
  • Kringverwijzing
  • Gegevens valideren
  • Zoeken en vervangen
  • Vulgreep
  • Relatieve, absolute en gemengde celverwijzing
  • Formules weergeven
  • Voorwaardelijke opmaak
  • Celeigenschappen
  • Aangepaste celnotatie
  • Datumnotatie
  • Werkblad opslaan als sjabloon
  • Sjabloon gebruiken
  • Sjabloon bewerken
  • Een sjabloon verwijderen

Afdruk en opmaak: 

  • Werkblad opmaken
  • Het secretariaat
  • Vormen invoegen
  • Afbeelding invoegen
  • Foto bewerken
  • Effecten, kleuren en helderheid
  • Foto voorzien van lijst
  • Illustraties invoegen
  • Decoratieve letters maken
  • Tekstvak invoegen
  • Tekstvak opmaken
  • Tekstvak koppelen aan een cel
  • SmartArt
  • Cellen samenvoegen en centreren
  • Formulier urenregistratie
  • Afdrukstand in cel
  • Opmaak kopiëren
  • Randen
  • Meerdere werkbladen opmaken
  • Celstijlen
  • Celstijl wijzigen
  • Thema's
  • Autocorrectie
  • Woorden verwijderen uit de AutoCorrectielijst
  • Spelfouten controleren
  • Kop en voelteksten
  • Afdrukvoorbeeld  
  • Pagina's indelen voor afdruk
  • Titelrijen afdrukken
  • Afdrukken van rasterlijnen, kolomletters en rijnummers afdrukken
  • Selecties afdrukken
  • Het venster Afdrukken

Eenvoudige functies:

  • Schrijfwijze van een functie
  • SOM
  • SOM ALS
  • GEMIDDELDE
  • GEMIDDELDE ALS
  • Aantal getallen
  • AANTAL.ALS
  • AANTALARG
  • Max
  • Min
  • SOM MET HULPVENSTER
  • AFRONDEN
  • ALS
  • Datum rekenen
  • VANDAAG
  • Tekst samenvoegen
  • Omzetten naar hoofdletters
  • Omzetten naar kleine letters
  • Spaties wissen
  • Transponeren
  • Gegevens importeren uit tekstbestand

Eenvoudige grafieken:

  • Grafiekelementen
  • Het maken van een grafiek
  • Grafiek maken
  • Grafiek verplaatsen naar nieuw werkblad
  • Grafiektitel toevoegen
  • Legenda plaatsen
  • Astitels plaatsen
  • Grafiekstijl en thema gebruiken
  • Staafgrafiek maken
  • Cirkeldiagram maken
  • Ander grafiektype
  • Afbeelding in 3D-cirkel
  • Grafiek opmaken en gegevens veranderen
  • Sparkline maken
  • Sparklines wissen

Eenvoudig sorteren, filteren en Analyseren:

  • De optie Tabel
  • Excel-Tabel maken
  • Tabelkolommen of rijen invoegen
  • Totalen van tabelgegevens berekenen
  • Een Totaalrij maken
  • Excel-Tabel maken van bestaande gegevens
  • Tabelgegevens opmaken
  • Tabelgegevens sorteren en filteren
  • Tabelfunctie opheffen
  • Excel-Tabel verwijderen
  • Verwijderen van duplicaten
  • Sorteren
  • Sorteren op twee kolommen
  • Filteren
  • Filteren op twee criteria
  • Filters ongedaan maken
  • Filteren op top tien
  • Aangepast autofilter
  • Totaal berekenen van geselecteerde records
  • Snelle gegevensanalyse

In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.  Blik op werk keurmerk Computer Learning Center  coeltoetscentra WFT Verzekeringen Inkomen Pensioen  MOS certified testing center  Samenwerkende ICT opleiders Nederland  Europees Computer Rijbewijs  Certiport MOS  Lamark flexibel examineren