Vorige

MOS Excel Expert 2010

Wilt u graag het certificaat Microsoft Office Expert Exel 2010 aan uw CV toevoegen?

Dan biedt deze training een goede voorbereiding voor het behalen van dit certificaat. Het MOS-certificaat wordt wereldwijd erkend en is een bewijs dat u de functies en mogelijkheden van het programma Excel beheerst en de opties van het programma kunt gebruiken bij verschillende taken, zakelijk, voor studie of privé.

In de training komen de opties aan de orde die bij het certificeringsprogamma zijn genoemd.

Dit zijn: het gebruik van functies en formules, gebruik van oplosser en het maken van scenario's, draaitabellen, draaitabelgrafieken, berekenen van totalen en subtotalen, sjablonen, keuzelijsten macro-opdrachten, importeren en exporteren van gegevens en het delen van werkmappen met anderen.

Wilt u geen certificaat behalen maar wel efficiënt met de geavanceerde functies van het programma Excel werken, dan geeft deze training tal van voorbeelden waarmee u dit kunt realiseren. De opties van het programma Excel worden namelijk besproken aan de hand van thema's en taken die gerelateerd zijn aan de praktijk  

De inhoud van de training MOS Excel Expert 2010

Opbouw van functies en geneste functies: De garage

 • Functies
 • SOM
 • SOM.ALS
 • Som met 3D verwijzing
 • MAX
 • MIN
 • GEMIDDELDE
 • Gemiddelde als
 • AANTAL
 • AANTAL.LEGE.CELLEN
 • AANTALARG
 • AANTAL.ALS
 • RANG 37
 • AFRONDEN 38
 • AFRONDEN.NAAR.BENEDEN
 • AFRONDEN. NAAR. BOVEN
 • ALS
 • Dubbele functie ALS
 • Geneste ALS met functies EN en OF

Geavanceerde grafieken: CBS

 • Grafiektypen
 • Elementen van een grafiek
 • Aanbevolen grafiek maken
 • Grafiek maken
 • Opmaken van de Grafiek
 • Rijen/kolommen omdraaien
 • Grafiek selecteren/en verplaatsen en grootte wijzigen
 • Grafiek verplaatsen naar nieuw werkblad
 • Grafiektype wijzigen
 • Grafiektitel opmaken
 • Gegevenslabels toevoegen
 • Gegevenslabel opmaken
 • Opmaak van Grafiekelementen wijzigen
 • Deel van de gegevensreeks opmaken
 • Grafiekgebied opmaken
 • Afbeelding in grafiekreeks
 • Gecombineerde grafiek maken
 • Secundaire verticale as aan grafiek toevoegen
 • Trendlijn toevoegen
 • Opties voor As opmaken
 • Grafiekstijl gebruiken
 • Sparkline maken

Beveiliging, datum- en tijdfuncties: Personeelszaken

 • Datum en tijd berekeningen
 • VANDAAG
 • NETTOWERKDAGEN
 • NU
 • DAG
 • JAAR
 • MAAND
 • Opmerking toevoegen
 • Een opmerking bewerken
 • Opmerking opmaken
 • Opmerking weergeven of verbergen
 • Een opmerking verwijderen
 • Valideren
 • Ongeldige invoer bekijken
 • Gegevensvalidatie wissen
 • Optellen van tijden
 • Excel werkblad beveiligen
 • Werkblad beveiliging opheffen
 • Delen van werkblad beveiligen
 • Gedeeltelijke beveiliging opheffen
 • Werkmap beveiligen
 • Beveiligde werkmap openen
 • Werkmap als definitief maken
 • Markeren als definitief ongedaan maken

Tekstfuncties en optimaliseren van tabellen: Databases en Excel

 • Bedrijfsinformatiesystemen
 • Plakken speciaal
 • Transponeren
 • Wisselen van beginletters
 • Wisselen van hoofdletters
 • LINKS
 • RECHTS
 • DEEL
 • Tekst samenvoegen
 • Spaties wissen
 • Kolommen verbergen
 • Gegevens importeren uit tekstbestand
 • Externe gegevens ophalen
 • Verwijderen van duplicaten
 • Tekst naar kolommen
 • Praktijkopdracht

Geavanceerd sorteren en filteren Grafiek van een draaitabel: De webwinkel

 • Gegevens
 • De optie Tabel
 • Excel tabel maken
 • Tabelkolommen of rijen invoegen
 • Totalen van tabelgegevens berekenen
 • Een berekende kolom maken
 • Excel tabel maken van bestaande gegevens
 • Tabelgegevens opmaken
 • Tabelgegevens sorteren
 • Berekende kolom verwijderen
 • Tabelfunctie opheffen
 • Tabel verwijderen
 • Sorteren
 • Sorteren met aangepaste lijst
 • Gegevens filteren
 • Geavanceerd filter
 • Gegevens groeperen
 • Subtotalen invoegen
 • Subtotalen verwijderen
 • Database functies
 • DBSOM
 • DBMAX
 • DBMIN
 • DBAANTALC
 • DGEMIDDELDE
 • De overige database functies
 • Zoekfuncties
 • Verticaal zoeken
 • Horizontaal zoeken

Draaitabel en draaitabelgrafiek: De makelaar

 • Draaitabellen
 • Bekijken van een tabel voor een draaitabel
 • Draaitabel maken
 • Velden in deelgebieden verplaatsen
 • Gegevens filteren in een draaitabel
 • Slicers
 • Slicers maken in een bestaande draaitabel
 • Slicer gebruiken
 • Een slicer opmaken
 • Een slicer verwijderen
 • Andere mogelijkheden voor het gebruik van een slicer
 • Draaitabellen maken op basis van rapportfilter
 • Subtotalen in een draaitabel
 • Namen veranderen van Rij- kolomlabels
 • Eindtotalen
 • Kolom- en rijlabels weergeven of verbergen
 • Gegevens sorteren in een draaitabel
 • Groeperen in de draaitabel
 • Functies gebruiken in een draaitabel
 • Berekend veld toevoegen
 • Draaitabel opmaken
 • Draaitabelstijlen
 • Draaigrafiek filteren
 • Draaigrafiek verplaatsen
 • Verticale as opmaken
 • Draaigrafiek opmaken
 • Draaitabel vernieuwen
 • Gegevensbron wijzigen
 • Naambereik gebruiken
 • Aandachtspunten bij draaitabellen
 • Functie draaitabel ophalen
 • Opties voor draaitabellen

Financiële functies, gegevenstabelien, scenario's, doelzoeken, oplosser; De sportschool

 • Scenario's en prognoses
 • Cel een naam geven
 • Celnamen bekijken en verwijderen
 • Cellen een naam geven op basis van selectie
 • Scenario maken en opslaan
 • Scenario weergeven
 • Scenariosamenvatting maken
 • Scenario bewerken
 • Scenario verwijderen
 • Scenario draaitabelrapport
 • Doelzoeken
 • De oplosser
 • Gegevenstabellen
 • De gegevenstabel wijzigen
 • Aflossing
 • HW
 • TW
 • Zelf een functie maken
 • Zelf gemaakte functie gebruiken
 • Functie maken die bonus uitrekent
 • Functie die de leeftijd uitrekent
 • Functie maken die tekst plaatst
 • Functie verwijderen

Werkmappen delen en verbinden: Het kantoor

 • Het rekenmodel
 • Werkbladen verbergen
 • Venster splitsen
 • Splitsbalken verwijderen
 • Met meerderde mappen tegelijk werken
 • Werkmap delen
 • Wijzigingen in een werkblad bijhouden
 • Wijzigingen accepteren of negeren
 • Werkbladen vergelijken en samenvoegen
 • Hyperlink invoegen
 • Gegevens koppelen en insluiten
 • Koppeling bijwerken

Macro's

 • De helpdesk
 • Macro's en de Visual Basic Editor
 • Een naam-macro opnemen en stoppen
 • Macro testen
 • Werkmap met een macro opslaan
 • Werkmap gebruiken met ingeschakelde macro's
 • Beveiligingsniveau van de macro
 • Macro wijzigen in Visual Basic Editor
 • Compileerfout
 • Macro verwijderen
 • Macro toevoegen in werkbalk
 • Snelle toegang
 • Knop plaatsen op een werkblad
 • Keuzelijsten
 • Keuzerondjes

Configureren van Excel: Opties van Excel

 • Knop Algemeen
 • Knop Formules
 • Knop Controle
 • Knop Opslaan
 • Knop Taal
 • Knop Geavanceerd
 • Knop Lint aanpassen
 • Knop Werkbalk Snelle toegang
 • Knop Invoegtoepassingen
 • Knop Vertrouwenscentrum

In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.  Blik op werk keurmerk Computer Learning Center  coeltoetscentra WFT Verzekeringen Inkomen Pensioen  MOS certified testing center  Samenwerkende ICT opleiders Nederland  Europees Computer Rijbewijs  Certiport MOS  Lamark flexibel examineren