Vorige

MOS Word Basis 2010/2013

Het MOS-certificaat wordt wereldwijd erkend en is een bewijs dat u de functies en mogelijkheden van het programma Word beheerst en de opties van het progamma kunt gebruiken bij verschillende taken, zakelijk, voor studie of privé.

In de cursus komen alle opties aan de orde die bij het certificeringsprogramma zijn genoemd. Dit zijn: documenten opmaken, Smart-Art afbeeldingen toevoegen, afbeeldingen invoegen en bewerken, pagina-indeling toepassen en content hergebruiken, woordafbreking, synoniemen, documenteigenschappen, thema's, bouwstenen maken en gebruiken, spelling- en grammatica controle gebruiken, stijlen toepassen, tabellen gebruiken en opmaken, tekenobjecten en WordArt gebruiken, autotekst gebruiken, weergave aanpassen, afdruk samenvoegen, documenten voorzin van andere indelingen, samenwerken op het web.

Wilt u geen certificaat behalen maar wel efficiënt met het programma Word werken dat behandelen we tal van voorbeelden waarmee u dit kunt realiseren. De opties van het programma Word worden namelijk besproken aan de hand van thema's/ taken die gerelateerd zijn aan de praktijk.

De inhoud van de training MOS Word Basis 2010/2013

Maken en onderhouden van documenten : Werken met Word

 • De nieuwe manier van tekstverwerken
 • Word starten
 • Maken van een document
 • Programmaknop
 • Werkbalk Snelle toegang
 • Titelbalk en Systeemmenu
 • Het Lint
 • Bewerkingsvenster
 • Tekst typen
 • Verborgen alineamarkeringen
 • Tekst wijzigen
 • Statusbalk
 • tekst opslaan
 • Tekst afdrukken
 • Tekst opslaan onder een andere naam
 • Document opslaan of opslaan als?
 • Bewerkingsvenster sluiten
 • Nieuw document maken
 • Document openen met de optie recent
 • Document openen
 • Tekst toevoegen uit ander bestand
 • Tekst tussentijds opslaan
 • Documentweergave
 • Navigeren in een document
 • Document opslaan als PDF
 • PDF document openen in Word
 • PDF document openen in Adobe reader
 • Document verzenden via e-mail
 • Windows OneDrive
 • Document bekijken en bewerken in OneDrive
 • Document delen in OneDrive
 • Nog meer Cloud
 • Opties bij het venster openen en opslaan
 • Vertrouwde documenten
 • Problemen met vertrouwde locaties
 • Niet opgslagen documenten herstellen
 • Documenteigenschappen
 • Bestandtype wijzigen
 • Document beveiligen
 • Help
 • Word afsluiten

Vormgeving, autoteksten en taalhulpen: Het maken van een brief

 • Onderdelen en indeling van een zakelijke brief
 • Klachtenbrief
 • Instellen van marges
 • Verborgen alineamarkeringen
 • Tekst selecteren
 • De miniwerkbalk
 • Veranderen van weergavevorm
 • Veranderen van tekstkleur
 • Veranderen van lettertype
 • Veranderen van tekengrootte
 • Het venster lettertype
 • Regelafstand
 • Opmaak wissen
 • Opmaak kopiëren
 • Taal instellen voor spellingscontrole
 • De spelling en grammatica controleren
 • Spelling beter specificeren
 • Aangepaste woordenlijsten
 • Synoniemen
 • Uit hoeveel woorden bestaat de brief
 • Afdrukvoorbeeld en afdrukken
 • Tekst snel vertalen in Word
 • Minivertaler
 • Brief reactie op klacht
 • Tekst omzetten in hoofdletters of kleine letters
 • Symbolen
 • Speciale tekens
 • Vaste spatie
 • Het Klembord
 • Opties voor plakken
 • Kopiëren van Internet
 • Plakken speciaal
 • Autotekst
 • Ingebouwde bouwstenen
 • Voorbeeldsjabloon
 • Sjabloon opnieuw opslaan
 • Sjabloon gebruiken
 • Instellen van de standaardwaarde in Normal.dotm

Objecten, tekstvlakken, foto's, video's en illustraties: Het maken van een folder

 • Stappenplan voor het maken van een folder
 • Case Folder maken met Word
 • Afdrukstand wijzigen
 • Tekst verdelen in kolommen
 • Kolomeinde invoegen
 • Stijl toepassen
 • Initiaal toevoegen
 • Eenvoudige opsomming
 • Opsommingstekens en inspringpunten
 • Uitlijnen van tekst
 • Automatische woordafbreking
 • Vorm invoegen
 • Tekst aan vorm toevoegen en opmaken
 • Vorm opmaken
 • Rasterlijnen activeren
 • Illustratie invoegen
 • Pagina-einde
 • Pagina voorzien van allineamarkeringen
 • Afbeeldingen en vormen kopiëren
 • Tekstvak invoegen
 • Tekstvak kopiëren
 • Afmetingen en Tekstrichting
 • WordArt
 • Een afbeelding invoegen vanuit een bestand
 • Afbeelding bijsnijden
 • Foto bewerken
 • Foto van Afbeeldingsstijl voorzien
 • Watermerk
 • Schermafbeelding maken
 • SmartArt
 • Online video's in documenten opnemen

Stijlen, documentopmaak en thema's: Informatiebladen

 • Het gebruik van stijlen
 • Stijl van de galerie gebruiken
 • Stijlen op meerdere alinea's aanbrengen
 • Stijlen verwijderen uit galerie Stijlen
 • Stijlen in taakvenster
 • Stijlcontrole
 • Stijlopmaak
 • Ingebouwde stijl wijzigen in Galerie
 • Snel een stijl maken
 • Stijl maken met opsomming
 • Stijlen definitief verwijderen
 • Documentopmaak en thema's
 • Inhoudsopgave met stijlen
 • Inhoudsopgave bijwerken
 • Veldcodes van inhoudsopgave en sjabloon wijzigen
 • Kop- en voetteksten
 • De kop- of voetteksten verwijderen
 • Verschillende kop- of voetteksten voor even en oneven pagina's
 • Koptekst of voettekst eerste pagina afwijkend
 • Documentopmaak en secties
 • De paginanummering met een ander nummer laten beginnen
 • Case het nieuwsblad
 • Rapport
 • Index maken
 • Literatuurlijst

Eenvoudige tabellen maken: De hamburgerbar

 • Tabellen maken
 • Tabel maken met de optie Tabel invoegen
 • Invoegpunt verplaatsen in tabel
 • Gegevens invoeren in tabel
 • Tabelstijl gebruiken
 • Tabel tekenen
 • Kolommen of rijen gelijkmatig verdelen
 • Lijnen gummen
 • Randen opmaken
 • Cellen selecteren
 • Tekst uitlijnen ten opzichte van de cel
 • Arcering aanbrengen
 • Tabelmarkeringen
 • Kolombreedte veranderen
 • Rijhoogte veranderen
 • Rijen invoegen
 • Kolommen invoegen
 • Cellen samenvoegen
 • Gegevens in tabel sorteren
 • Rij, kolom of tabel verwijderen
 • Tabel verplaatsen
 • Tekst naar tabel omzetten
 • Celmarges

Alinea opmaak en efficiënt werken: Vergaderstukken

 • De vergaderstukken
 • Nummering aanbrengen
 • Nummering plaatsen tijdens het typen
 • Nummering met niveau
 • Positie van de nummering aanpassen
 • Nummering in een stijl opnemen
 • Inspringing
 • Rechts inspringen
 • Opsommingen
 • Zoeken en vervangen
 • Opmerking toevoegen en bewerken
 • Randen en arcering
 • Kop- en voettekst toevoegen
 • Autocorrectie
 • Woorden verwijderen uit de AutoCorrectielijst
 • Sorteren

Eenvoudig afdruk samenvoegen: Het reisbureau

 • Stappen voor afdruk samenvoegen
 • Gegevensbestand bekijken
 • Basisdocument bekijken
 • Afdruk samenvoegen starten
 • Verbinden met gegevensbestand
 • Samenvoegvelden invoeren
 • Begroetingsregel invoeren
 • Samenvoeggegevens tussentijds bekijken
 • Toevoegen van een samenvoegveld
 • Samenvoeging uitvoeren
 • Lijst maken en Excel werkmap gebruiken
 • Adressenlijst bewerken

 

 

 


In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.  Blik op werk keurmerk Computer Learning Center  coeltoetscentra WFT Verzekeringen Inkomen Pensioen  MOS certified testing center  Samenwerkende ICT opleiders Nederland  Europees Computer Rijbewijs  Certiport MOS  Lamark flexibel examineren