Vorige

Excel voor financials

Dit is een klasikale training. Deze training is niet middels ons individuele systeem te volgen.

Tijdens de Excel voor Financials training wordt uitgebreid ingegaan op functies die van belang zijn voor (financiële) gebruikers van Excel.

In de training Excel voor Financials komen onder andere het importeren van gegevens uit een database, het omzetten ervan in een tabel en het maken van een samenvatting van die gegevens met een of meer draaitabellen. Financiële functies worden gebuikt voor het generen van de gewenste informatie.

In de training wordt er gewerkt met gegevensmodellen voor het doen van voorspellingen en het werken met voorwaardelijke opmaak en grafieken voor een aantrekkelijke presentatie.

De inhoud van de training Excel voor financials

 • Gegevens importeren in een Lijst
  • Externe gegevens importeren
   • De juiste opmaak voor datums en getallen kiezen
   • Gebruik maken van de Eigenschappen en Verbindingen
 • Gegevens Groeperen en Subtotaliseren
 • Werken met Functies
  • Standaard functies zoals SOM, GEMIDDELDE, AANTAL GETALLEN, MAX en MIN
  • Financiële functies zoals BET, HW, NPER
  • Logische functies zoals ALS, ALS.FOUT, ALS.NB
  • Tekst functies zoals LINKS, RECHTS, SPATIES.WISSEN, TEKST.SAMENVOEGEN
  • Datum/tijd functies zoals DAG, DATUM, JAAR, NETTO WERKDAGEN, WEEKDAG, WEEKNUMMER
  • Zoek en verwijs functies zoals HORIZ.ZOEKEN, INDEX, KOLOM, RIJ, TRANSPONEREN, VERT.ZOEKEN
  • Wiskundige en trigonometrische functies zoals SOM.ALS, SOMMEN.ALS
  • Statische functies zoals AANTAL.ALS, GEMIDDELDE.ALS, GROEI, GROOTSTE, KWARTIEL, MEDIAAN
 • Van een Gegevenslijst naar een Tabel naar een Draaitabel
  • Een gegevenslijst Opmaken als tabel,
   • Duplicaten verwijderen
   • Gebruik maken van de Filterknop (2013)
   • Werken met de functie Subtotaal
  • Eén tabel samenvatten met een draaitabel of meerdere tabellen toevoegen aan het Gegevensmodel (2013)
   • Werken met functies
   • Berekende veld en Berekend item toepassen
   • Waarden weergeven als een % van, %-verschil van, verschil van
   • Details weergeven in een afzonderlijke tabel
   • Groeperingen toepassen
   • Gebruik maken van de Slicer (2010) en de Tijdlijn (2013)
    • Werken met de Rapportverbindingen
  • Gegevens Sorteren en Aangepast sorteren op Waarden, Celkleur, Tekstkleur en Celpictogram en Aangepaste lijst
  • Gegevens Filteren. Werken met het Tekstfilter, Getalfilter en Datumfilter en Aangepast filter
  • Gebruik maken van de Slicer (2010)
 • Gegevens visualiseren/presenteren
  • Werken met Voorwaardelijke opmaak
   • Markeringsregels voor cellen, Regels voor bovenste/onderste, Gegevensbalken, Kleurenschalen, Pictogramseries
   • Een formule gebruiken om te bepalen welke cellen worden opgemaakt
  • Werken met (Draai)Grafieken
   • Werken met een Secundaire as i.c.m. Keuzelijst en Grafiektype
   • Een Trendlijn toevoegen en gebruik maken van de Opties voor Trendlijn