Vorige

Excel Functies - alle Office versies

Met de thema training FUNCTIES legt u een basis voor de andere trainingen. In de praktijk bestaan oplossingen vaak uit het combineren van diverse functies. In deze training behandelen we de afzonderlijke functies met korte voorbeelden, waarna er per groep een 5 tal praktijk voorbeelden worden behandeld.

De inhoud van de training hebben we hieronder weergegeven. Vanuit de praktijk raden wij aan om de trainingstijd per lesblok te beperken tot 2 a 3 uur.

De inhoud van de training Excel Functies - alle Office versies

Handige functionaliteit i.c.m. Excel Functies
Plakopties verbergen, Vulgreep, Selecteren Speciaal: Constanten, Selecteren Speciaal: Lege cellen automatisch opvullen, Gegevens van de bovenliggende cel overnemen, Resultaat van een gedeelte van een formule opvragen, Breuknotatie, Formule invoerhulp verplaatsen, Zoeken in tekst, Camera gebruiken, Teksten samenvoegen,

Deel 1: Wiskundige functies
AFRONDEN,GEHEEL & INTEGER, ABS, EVEN & ONEVEN, REST, QUOTIËNT, MACHT & WORTEL, SOM, SOM.ALS, SOMPRODUCT, PRODUCT, ASELECT & ASELECTTUSSEN, AGGREGAAT, PI, GRADEN & RADIALEN

Deel 2: Functies voor datum en tijd
VANDAAG, DATUMVERSCHIL, JAAR.DEEL, JAAR, MAAND, DAG, DATUM, ZELFDE.DAG, LAATSTE.DAG, WERKDAG, NETTO.WERKDAGEN, DAGEN360, DATUMWAARDE, WEEKDAG, WEEKNUMMER, NU, TIJD, TIJDWAARDE, UUR & MINUUT & SECONDE

Deel 3: Functies voor zoeken en vervangen
R1K1, HOOFDLETTERS, KLEINE.LETTERS & BEGINLETTERS, VIND.ALLES & VIND.SPEC, LINKS, RECHTS, DEEL & SPATIES.WISSEN, GELIJK & LENGTE, HERHALING, WISSEN.CONTROL, TEKST.SAMENVOEGEN, VERVANGEN & SUBSTITUEREN, TEKST, VAST & WAARDE, CODE & TEKEN, VERT.ZOEKEN, VERGELIJKEN, INDEX, VERSCHUIVING, HYPERLINK, INDIRECT, KIEZEN, TRANSPONEREN 46

Deel 4: Informatiefuncties
CEL, TYPE, INFO , ISFOUT & ISFOUT2, ISNB, IS.EVEN & IS.ONEVEN, ISLEEG, RIJEN & KOLOMMEN, NB

Deel 5: Logische functies
ALS, EN, OF, Geneste ALS functies, ALS.FOUT, Logisch: Onwaar & Waar, Niet

Deel 6: Statistische functies
AANTAL, AANTALARG, AANTAL.LEGE.CELLEN, AANTAL.ALS & AANTALLEN.ALS, MAX, MAXA, MIN & MINA, GROOTSTE & KLEINSTE, GEMIDDELDE, GEMIDDELDEA, GEMIDDELDE.ALS & GEMIDDELDEN.ALS, MEDIAAN, GETRIMD.GEM, MODUS.ENKELV & MODUS.MEERV, KWARTIEL.INC & KWARTIEL.EXC, PERCENTIEL.INC & PERCENTIEL.EXC, RANG.GEMIDDELDE & RANG.GELIJK, PROCENTRANG.INC & PROCENTRANG.EXC, STDEV.P, STDEVPA, STDEV.S & STDEVSA, VAR.P, VAR.S & VARPA, NORM.S.VERD, BINOM.VERD, CORRELATIE, PEARSON & POISSON.VERD, TREND, GROEI & VOORSPELLEN, INTERVAL

Deel 7: Financiële functies
TW, HW, BET, LIN.AFSCHR, VDB, DB, DDB, SYD, CUM.HOOFDSOM, CUM.RENTE, IBET, NHW & NHW2, NOMINALE.RENTE, NPER, PBET, RENTE, TOEK.WAARDE2
 
Deel 8: Matrix & Database formules
DBMAX, DBGEMIDDELDE, DBSOM & criteria als EN – OF