De Microsoft Office Specialist certificatie toont vaardigheden aan in de Microsoft Office systemen, met Microsoft® Office WordExcel®PowerPoint®Access®Outlook®Project, enSharePoint®.

 

 


 

Wereldwijd worden de Microsoft Certificeringen als belangrijke standaarden gezien voor de kwaliteit van IT’ers.
Daarom zijn Microsoft en Certiport verheugd om u kennis te laten maken met de Microsoft Technology Associate (MTA) certificering – een nieuw instapniveau certificaat van Microsoft waarmee studenten hun basis IT kennis kunnen aantonen en een eerste stap kunnen zetten naar een succesvolle carrière in de IT.


 

Lamark levert logistieke diensten aan Examenbureaus. Een landelijk dekkend netwerk van Test Centers maakt het voor examenkandidaten mogelijk hun examen af te nemen op een datum en tijd die hen het beste uitkomt. We noemen dit ‘Flexibel Examineren’. Sinds de oprichting van Lamark in 2000 is een groot aantal Examenbureaus overgegaan op Flexibel Examineren.

Jaarlijks maken circa 100.000 examenkandidaten hier gebruik van. Lamark is een onafhankelijke partij, niet gebonden aan een opleidingsinstituut. 


 

De ECDL examens zijn in Nederland door de onderwijsinspectie beoordeeld en zijn een toegestaan examenproduct. ECDL opereert wereldwijd en is met ruim 13 miljoen kandidaten in 148 landen de wereldstandaard voor computervaardigheid. ECDL Nederland is verantwoordelijk voor de dienstverlening en ondersteuning aan de circa 200 examenlocaties in het Koninkrijk der Nederlanden en Suriname. De missie van ECDL Nederland is: door bekwaam gebruik van ICT individuen, organisaties en samenleving verder te brengen.


 

Een samenwerking van zelfstandige opleiders.
U bent gewend uw trainingen bij u in de directe nabijheid onder te brengen. U heeft echter ook behoefte uw opleidingswensen op andere plaatsen in het land te kunnen onderbrengen, waarbij u dezelfde eisen stelt en kwaliteit verwacht, welke u lokaal gewend bent. Vanuit deze gedachte hebben een aantal over het land verspreide opleiders hun gezamenlijke kennis, kwaliteit en kracht gebundeld. Uw trainingen kunt u nu over het gehele land onderbrengen , maar u behoudt uw lokale aanspreekpunt voor alle administratieve afhandelingen. Met elkaar waken wij over de individuele kwaliteit.


   
   

 In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.  Blik op werk keurmerk Computer Learning Center  coeltoetscentra WFT Verzekeringen Inkomen Pensioen  MOS certified testing center  Samenwerkende ICT opleiders Nederland  Europees Computer Rijbewijs  Certiport MOS  Lamark flexibel examineren