Vorige

Klassikale Excel cursus voor Basis niveau tot expert niveau

EXCEL KLASSIKALE TRAINING - VAN BASIS TOT EXPERT

De klassikale training voor Excel van Computer Learning Center kan opgebouwd worden zoals u dat graag wilt. Ons trainingsmateriaal bevat alle stof van basis tot expert. Tijdens de training kan de docent dan ook elk onderwerp daaruit behandelen. De werkwijze is dat we een intakeformulier toesturen, waarmee een inventarisatie maken, zodat we weten wat de huidige kennis is en groepen kunnen maken met dezelfde basiskennis.

De inhoud van de training wordt verdeeld in 3 blokken waarmee we 3 lesdagen van 6 uur kunnen vullen. Wilt u bijvoorbeeld een thema training van draaitabellen met delen uit gevorderden en expert, dan is dat ongeveer 6 uur les. Aan de hand van uw wensen wordt dus de inhoud bepaald van de training, het aantal trainingsdagen en de lestijden.

Vanuit de praktijkraden wij aan om de trainingstijd per lesblok te beperken tot 3 a 4 uur. De trainingen zijn intensief en de kandidaten krijg veel informatie. Indien we een hele dag lesgeven, zit er altijd een pauze in van 1 uur.

De inhoud van de training Klassikale Excel cursus voor Basis niveau tot expert niveau

Doel van deze training:
Door toepassen van Excel efficienter kunnen werken en beter kunnen rapporteren/analyseren.

De inhoud van de training kan bestaan uit standaard werk, maar kan ook volledig op maat verzorgd worden op basis van uw wensen.

 


In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.  Blik op werk keurmerk Computer Learning Center  coeltoetscentra WFT Verzekeringen Inkomen Pensioen  MOS certified testing center  Samenwerkende ICT opleiders Nederland  Europees Computer Rijbewijs  Certiport MOS  Lamark flexibel examineren