DISCLAIMER

Computer Learning Center is ingeschreven in het handelsregister onder nr. 58828680
BTW nr. NL 853199140B01
Computer Learning Center besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites en brochures. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Computer Learning Center behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen. Computer Learning Center is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het Internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie door Computer Learning Center.
Indien u via onze website informatie aanvraagt of u zich inschrijft voor een training zal deze informatie alleen worden gebruikt om u van dienst te zijn op het gebied waarvoor u zich aanmeldt.