Vorige

Medische Secretariaatskennis

DE FUNCTIE

De medisch secretaresse beheerst de algemene vaardigheden van de secretaresse maar heeft daarnaast voldoende medische kennis om te kunnen functioneren in een medisch professionele omgeving.

Na het volgen van de opleiding Medische Secretariaatskennis beheers je deze medische kennis. Hiermee kun je aan de slag in de wereld van het ziekenhuis, de zorginstelling of het verzekeringswezen.

Beschik jij al over voldoende secretariële kennis en vaardigheden? Met de opleiding Medische Secretariaatskennis van De Kantooropleider ben je goed voorbereid om medisch administratief werk te doen!

DE LESSEN VAN DE OPLEIDING MEDISCHE SECRETARIAATSKENNIS

De opleiding Medische secretariaatskennis bestaat uit drie cursussen. Je gebruikt bij al die cursussen een digitaal lesboek.

De inhoud van de training Medische Secretariaatskennis

Vooropleiding

Voor de opleiding Medische Secretariaatskennis is geen specifieke vooropleiding vereist.

Niveau van de opleiding Medische Secretariaatskennis

Het niveau van deze opleiding is vergelijkbaar met MBO, niveau 4.

Programma

De opleiding Medische Secretariaatskennis bestaat uit de volgende 3 cursussen:

  1. Medische Terminologie »
  2. Anatomie & Fysiologie »
  3. Pathologie »

Het is ook mogelijk om je in te schrijven voor één of enkele losse cursussen.

Geadviseerde studieduur

Circa 12 – 15 weken per cursus. De studiebelasting is dan 11 tot 13 klokuren per week.

Je kunt de totale opleiding Medische Secretariaatskennis in circa 36 tot 45 weken afronden. Natuurlijk mag je de studieduur naar wens aanpassen, afhankelijk van de tijd waarover je beschikt.

Geadviseerde studievolgorde

  1. Medische Terminologie.
  2. Anatomie & Fysiologie en Pathologie.

Examen / certificaten / diploma

De opleiding Medische Secretariaatskennis bestaat uit 3 cursussen. Een cursus kan ook los worden gevolgd. Elke cursus kun je afsluiten met een landelijk erkend LSSO-examen. Dat wordt via de exameninstantie Examenbureau LSSO afgenomen in één van de examencentra van dit examenbureau.

Bij voldoende resultaat verstrekt Examenbureau LSSO een certificaat. Als je de totale opleiding volgt en je aan het einde van de opleiding voldoet aan de slagingsregels, dan ontvang je het LSSO-diploma Medische Secretariaatskennis.
Wil je meer informatie over de examens (examendata en –locaties, examengeld en aanmelding), dan kun je dat vinden op www.examenbureaulsso.nl.

Vrijstellingen

Heb je al een voldoende vooropleiding, dan kun je voor bepaalde cursussen een vrijstelling krijgen.

Een vrijstelling vraag je aan bij Examenbureau LSSO. De procedure en het aanvraagformulier vind je op www.examenbureaulsso.nl/vrijstellingen/.

Heb je vrijstelling(en) gekregen, dan wordt de prijs van de cursus(sen) waarvoor je vrijstelling hebt ontvangen in mindering gebracht op de totale opleidingsprijs.

Doorstroommogelijkheden

Beschik je nog niet over de basisvaardigheden van de medisch secretaresse, zoals tekstverwerken, typen en taalvaardigheid, dan kun je beter de opleiding Medisch Secretaresse 1 gaan volgen. Bij deze opleiding kun je namelijk naast de medische cursussen ook de cursussen voor de algemene vaardigheden behalen.