Vorige

Juridisch secretaresse

De juridisch secretaresse beheerst de algemene vaardigheden van de secretaresse. Ook heeft ze kennis van een aantal specifieke aspecten van het werken op advocaten-, notaris- en makelaarskantoren.

In dit werk beweeg je je in de wereld van het recht. Je hebt dan kennis nodig van rechtsregels en rechtsbetrekkingen. Daarnaast moet je in praktische zin weten volgens welke procedures je werkt. De basis hiervan leer je tijdens de opleiding Juridisch Secretaresse van De Kantooropleider.

Hoe zit het Burgerlijk Wetboek in elkaar en wat zijn de regels van bijvoorbeeld erfrecht? Waar vind je jurisprudentie over een bepaald onderwerp? Wanneer wordt welke akte gepasseerd? Hoe maak je voor een nieuwe cliënt een dossier aan en zet je een zaak ‘op de rol’?

In de cursussen juridische kennis en juridische vaardigheden leer je zowel de theorie als de praktijk voor het werk op een notaris- of advocatenkantoor. En natuurlijk kun je de kennis ook in veel andere branches goed gebruiken, waar het recht een rol speelt (gemeenten, verzekeringskantoren, deurwaarderskantoren, enz.).

DE LESSEN VAN DE OPLEIDING JURIDISCH SECRETARESSE

De opleiding Juridisch secretaresse van De Kantooropleider bestaat uit zes cursussen. Je gebruikt bij al die cursussen een digitaal lesboek.

In dat digitale lesboek:

 • Bestudeer je de lesstof.
 • Zie je bij ieder onderwerp dat extra uitleg nodig heeft een instructiefilm. Daarin geeft jouw docent je echt les. Je hoeft dus niet naar school en toch krijg je les!
 • Volgen daarna vragen en/of opdrachten met uitwerkingen. Je kunt dus zien of je alles goed hebt geleerd en begrepen.

De inhoud van de training Juridisch secretaresse

Vooropleiding

Voor de opleiding Juridisch Secretaresse adviseren wij minimaal VMBO / MAVO niveau.

Als je het diploma Office Assistent (voorheen Secretaresse) al hebt gehaald via Examenbureau LSSO, heb je al certificaten behaald van 4 cursussen van de opleiding Juridisch Secretaresse. Je hoeft dan alleen beide juridische cursussen nog maar te volgen. Let op: voor computer gerelateerde cursussen geldt een beperkte geldigheidsduur van de certificaten. Je kunt dit zien in het Examenreglement van Examenbureau LSSO, hoofdstuk 4.8.

Niveau van de opleiding Juridisch secretaresse

Het niveau van deze opleiding is te vergelijken met MBO, niveau 4.

Programma

De opleiding Juridisch secretaresse bestaat uit de volgende 6 cursussen:

 1. Toetsenbordvaardigheid »
 2. Zakelijk Nederlands »
 3. Tekstverwerken »
 4. Notuleren »
 5. Juridische kennis »
 6. Juridische vaardigheden »

Cursus 1 t/m 4 leiden op voor het secretariële gedeelte. De cursussen 5 en 6 vormen de juridische specialisatie. Het is ook mogelijk om je in te schrijven voor één of enkele losse cursussen.

Geadviseerde studieduur / geadviseerde studievolgorde

 1. Toetsenbordvaardigheid en Zakelijk Nederlands: 8 tot 10 weken per twee cursussen, met een studiebelasting is 8 tot 11 klokuren per week.
 2. Tekstverwerken en Notuleren: 8 tot 10 weken per twee cursussen. De studiebelasting is 9 tot 11 klokuren per week.
 3. Juridische kennis en Juridische vaardigheden: 16 tot 20 weken per twee cursussen. Studiebelasting is 11 tot 13 klokuren per week.

Je kunt de totale opleiding dus in 32 tot 40 weken afronden. Natuurlijk mag je de studieduur naar wens aanpassen, afhankelijk van de tijd waarover je beschikt.

Examen / certificaten / diploma

De opleiding Juridisch secretaresse bestaat uit zes cursussen. Iedere cursus mag je ook los volgen. Elke cursus kun je afsluiten met een landelijk erkend LSSO-examen dat via de exameninstantie Examenbureau LSSO wordt afgenomen in één van de examencentra van dit examenbureau.

Bij voldoende resultaat verstrekt Examenbureau LSSO een certificaat. Als je de totale opleiding volgt en je aan het einde van de opleiding voldoet aan de slagingsregels, ontvang je het LSSO-diploma Juridisch secretaresse.

Informatie over de examens (examendata en –locaties, examengeld en aanmelding) tref je aan op www.examenbureaulsso.nl.

Vrijstellingen

Heb je al een voldoende vooropleiding, dan kun je voor bepaalde cursussen een vrijstelling krijgen. Een vrijstelling vraag je aan bij Examenbureau LSSO. De procedure en het aanvraagformulier vind je op www.examenbureaulsso.nl/vrijstellingen/.

Heb je vrijstelling(en) gekregen, dan wordt de prijs van de cursus(sen) waarvoor je vrijstelling hebt ontvangen in mindering gebracht op de totale opleidingsprijs.

Doorstroommogelijkheden

 • De cursist met het diploma Juridisch secretaresse en praktijkervaring kan doorleren via diverse juridische vakopleidingen, cursussen en seminars, die in de branche worden georganiseerd.
 • Om je secretariële kennis en vaardigheden te vergroten kun je door 4 cursussen te volgen de totale opleiding Office Assistant afronden.
 • Wil je je opleiding verbreden, dan is de vakopleiding Managementassistent of de academy-opleiding Projectassistent een goede vervolgopleiding.
  Kies je voor een andere specialisatie, dan komt Medisch secretaresse (1 en/of 2) in aanmerking.