Vorige

Marketingmedewerker

Een Marketingmedewerker voert ondersteunende taken uit. Deze taken zijn gericht zijn op het promoten van een product, merk of organisatie. Je probeert deze onder de aandacht te brengen van (potentiële) klanten.

Hierbij kun je denken aan activiteiten bij marketingcampagnes. Een voorbeeld is het maken van presentaties, brochures en het bijhouden van de Social Media.

Eigenlijk doe je alles om klanten te behouden én om het klantenbestand juist uit te breiden!

DE LESSEN VAN DE OPLEIDING MARKETINGMEDEWERKER

De opleiding Marketingmedewerker van CLC Apeldoorn bestaat uit zes cursussen. Je gebruikt bij al die cursussen een lesboek.

In dat lesboek:

 • Bestudeer je de lesstof.
 • Zie je bij ieder onderwerp dat extra uitleg nodig heeft een instructiefilm. Daarin geeft jouw digitale docent je echt les. Bij ons op locatei krijg jej ondersteuning van de docent!
 • Volg je daarna vragen en/of opdrachten met uitwerkingen. Je kunt dus zien of je alles goed hebt geleerd en begrepen.

De inhoud van de training Marketingmedewerker

Vooropleiding

Voor de opleiding Marketingmedewerker van De Kantooropleider is geen specifieke vooropleiding vereist.

Niveau opleiding Marketingmedewerker

Het niveau van deze opleiding is te vergelijken met MBO, niveau 4.

Programma

De opleiding bestaat uit de volgende zes cursussen:

 1. PR/Bedrijfscommunicatie »
 2. Nederlandse bedrijfscorrespondentie »
 3. Management »
 4. Commerciële administratie »
 5. Klantcontacten »
 6. Marketing »

Het is ook mogelijk om je in te schrijven voor één of enkele losse cursussen.

Geadviseerde studieduur

8 tot 10 weken per 2 cursussen. Bij het volgen van de gehele opleiding raden we je aan 2 cursussen naast elkaar te volgen, dit biedt de meeste kans op succes. De bestudeerde stof kan dan niet alleen bezinken, maar je hebt ook wat afwisseling. De studiebelasting is dan 9 tot 11 klokuren per week.

De totale opleiding kan dus in 24 tot 30 weken worden afgerond. Natuurlijk kun je de studieduur naar wens aanpassen, afhankelijk van de tijd die je beschikbaar hebt.

Geadviseerde studievolgorde

 1. PR/Bedrijfscommunicatie en Nederlandse Bedrijfscorrespondentie.
 2. Management en Commerciële administratie.
 3. Klantcontacten en Marketing.

Examen / certificaten / diploma

Deze opleiding bestaat uit 6 cursussen. Een cursus kan ook los worden gevolgd. Elke cursus kun je afsluiten met een landelijk erkend LSSO-examen dat via de exameninstantie Examenbureau LSSO wordt afgenomen in één van de examencentra van dit examenbureau.

Bij voldoende resultaat verstrekt Examenbureau LSSO een certificaat. Als je de totale opleiding volgt en je aan het einde van de opleiding voldoet aan de slagingsregels, ontvang je het LSSO-diploma Marketingmedewerker.

Informatie over de examens (examendata en –locaties, examengeld en aanmelding) tref je aan op www.examenbureaulsso.nl.

Vrijstellingen

Heb je al een voldoende vooropleiding, dan kun je voor bepaalde cursussen een vrijstelling krijgen. Een vrijstelling vraag je aan bij Examenbureau LSSO. Op www.examenbureaulsso.nl/vrijstellingen/ vind je de procedure en het aanvraagformulier.

Heb je vrijstelling(en) gekregen, dan wordt de prijs van de cursus(sen) waarvoor je vrijstelling hebt ontvangen in mindering gebracht op de totale opleidingsprijs.

Doorstroommogelijkheden

Je kunt na afronding van de opleiding Marketingmedewerker nog twee cursussen volgen om in aanmerking te komen voor het LSSO-diploma Managementassistent.