Vorige

Nederlandse bedrijfscorrespondentie

Deelnemen aan de cursus Nederlandse bedrijfscorrespondentie van CLC zorgt ervoor dat je na afloop:

 • een grotere kennis hebt van spelling, grammatica, schrijfstijl en correspondentie
 • je zekerder voelt in het toepassen van taalregels
 • meer ervaring hebt in het schrijven van teksten en brieven
 • teksten en brieven op een hoger niveau kunt maken

De inhoud van de training Nederlandse bedrijfscorrespondentie

Tijdens de cursus Nederlandse bedrijfscorrespondentie van CLC Apeldoorn ben je bezig met spelling, grammatica, (schrijf)stijl en correspondentie. Hiermee worden veel oefeningen gedaan.

Nederlandse Bedrijfscorrespondentie gaat uit van een instroomniveau MBO-3 (niveau 2F). De lessen met het lesboek Nederlandse Bedrijfscorrespondentie brengen je op het hogere niveau 3F, te vergelijken met HAVO, VWO en MBO niveau 4 / 4+.

De volgende onderdelen komen aan bod:

Grammatica

 • werkwoorden
 • werkwoorden vervoegen naar de tijd
 • werkwoorden vervoegen naar de persoon
 • het voltooid deelwoord
 • het onvoltooid deelwoord
 • soorten werkwoorden en hun vervoeging
 • ’t kofschip
 • de schrijfwijze van het voltooid deelwoord
 • woordsoorten
 • het lidwoord
 • het zelfstandig naamwoord
 • het bijvoeglijk naamwoord
 • voornaamwoorden
 • het voorzetsel
 • het voegwoord
 • het bijwoord
 • het telwoord
 • zinsontleden
 • het onderwerp
 • het gezegde
 • het lijdend voorwerp
 • het meewerkend voorwerp
 • zinsbouw
 • inversie
 • (in)congruentie
 • zinnen in de bedrijvende en in de lijdende vorm
 • hoofd- en bijzinnen
 • samentrekking
 • de tangconstructie
 • tautologie en pleonasme
 • contaminatie
 • de dubbele ontkenning
 • het cliché
 • het gebruik van twee voegwoorden naast elkaar
 • onnodig gebruikte woorden
 • mij/ik, hem/hij
 • als/dan
 • hen/hun
 • hen (hun)/ze
 • met wie/waarmee
 • dat/wat
 • die/aan wie
 • sommige/sommigen/alle/allen
 • hebben/zijn
 • enige/enigste
 • mits/tenzij
 • te danken aan/te wijten aan
 • geregeld/regelmatig
 • noch/nog

Spelling

 • klinkertekens en medeklinkertekens
 • medeklinkers en klanken
 • klinkers en klanken
 • de spelling van het bijvoeglijk naamwoord
 • het bijvoeglijk gebruikte voltooid deelwoord
 • verkleinwoorden
 • de tussenletter –n– in samenstellingen
 • de tussenletter –s– in samenstellingen
 • aaneenschrijven van woorden
 • spelling van werkwoorden van Engelse afkomst
 • spelling van bastaardwoorden
 • lettergrepen
 • meervouden
 • het gebruik van hoofdletters
 • afkortingen
 • lettertekens
 • leestekens

Schrijfstijl:

 • zinsbouw
 • voornaamwoordelijke verwijzing
 • veel voorkomende stijlfouten
 • veel voorkomende grammaticale fouten
 • foutloosheid, duidelijkheid en stijl
 • schrijven vanuit de ontvanger
 • aantrekkelijk formuleren
 • een tekst schrijven

Correspondentie

 • de indeling van een brief
 • de algemene gegevens op een brief invullen
 • indeling van een zakelijke brief
 • verzoek om informatie
 • behandelen van een verzoek om informatie
 • de uitnodigingsbrief
 • de herinneringsbrief
 • de aanmaning
 • de klachtenbrief (een klacht uiten)
 • de klachtenbrief (een klacht behandelen)
 • een ingekomen klacht schriftelijk bevestigen
 • een inhoudelijke reactie op de klacht
 • de informatieverstrekking (circulaire)
 • titulatuur