Vorige

Nederlandse bedrijfscorrespondentie

Deelnemen aan de cursus Nederlandse bedrijfscorrespondentie van CLC zorgt ervoor dat je na afloop:

 • een grotere kennis hebt van spelling, grammatica, schrijfstijl en correspondentie
 • je zekerder voelt in het toepassen van taalregels
 • meer ervaring hebt in het schrijven van teksten en brieven
 • teksten en brieven op een hoger niveau kunt maken

De inhoud van de training Nederlandse bedrijfscorrespondentie

Doel van deze training:
Makkelijk en op hoog niveau teksten en brieven kunnen maken

De volgende onderdelen komen aan bod:

GRAMMATICA

 • werkwoorden
 • werkwoorden vervoegen naar de tijd
 • werkwoorden vervoegen naar de persoon
 • het voltooid deelwoord
 • het onvoltooid deelwoord
 • soorten werkwoorden en hun vervoeging
 • ’t kofschip
 • de schrijfwijze van het voltooid deelwoord
 • woordsoorten
 • het lidwoord
 • het zelfstandig naamwoord
 • het bijvoeglijk naamwoord
 • voornaamwoorden
 • het voorzetsel
 • het voegwoord
 • het bijwoord
 • het telwoord
 • zinsontleden
 • het onderwerp
 • het gezegde
 • het lijdend voorwerp
 • het meewerkend voorwerp
 • zinsbouw
 • inversie
 • (in)congruentie
 • zinnen in de bedrijvende en in de lijdende vorm
 • hoofd- en bijzinnen
 • samentrekking
 • de tangconstructie
 • tautologie en pleonasme
 • contaminatie
 • de dubbele ontkenning
 • het cliché
 • het gebruik van twee voegwoorden naast elkaar
 • onnodig gebruikte woorden
 • mij/ik, hem/hij
 • als/dan
 • hen/hun
 • hen (hun)/ze
 • met wie/waarmee
 • dat/wat
 • die/aan wie
 • sommige/sommigen/alle/allen
 • hebben/zijn
 • enige/enigste
 • mits/tenzij
 • te danken aan/te wijten aan
 • geregeld/regelmatig
 • noch/nog

SPELLING

 • klinkertekens en medeklinkertekens
 • medeklinkers en klanken
 • klinkers en klanken
 • de spelling van het bijvoeglijk naamwoord
 • het bijvoeglijk gebruikte voltooid deelwoord
 • verkleinwoorden
 • de tussenletter –n– in samenstellingen
 • de tussenletter –s– in samenstellingen
 • aaneenschrijven van woorden
 • spelling van werkwoorden van Engelse afkomst
 • spelling van bastaardwoorden
 • lettergrepen
 • meervouden
 • het gebruik van hoofdletters
 • afkortingen
 • lettertekens
 • leestekens

CORRESPONDENTIE

 • de indeling van een brief
 • de algemene gegevens op een brief invullen
 • indeling van een zakelijke brief
 • verzoek om informatie
 • behandelen van een verzoek om informatie
 • de uitnodigingsbrief
 • de herinneringsbrief
 • de aanmaning
 • de klachtenbrief (een klacht uiten)
 • de klachtenbrief (een klacht behandelen)
 • een ingekomen klacht schriftelijk bevestigen
 • een inhoudelijke reactie op de klacht
 • de informatieverstrekking (circulaire)
 • titulatuur

In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.  Blik op werk keurmerk Computer Learning Center  coeltoetscentra WFT Verzekeringen Inkomen Pensioen  MOS certified testing center  Samenwerkende ICT opleiders Nederland  Europees Computer Rijbewijs  Certiport MOS  Lamark flexibel examineren