Vorige

Nederlandse bedrijfscorrespondentie

Deelnemen aan de cursus Nederlandse bedrijfscorrespondentie van CLC zorgt ervoor dat je na afloop:

 • een grotere kennis hebt van spelling, grammatica, schrijfstijl en correspondentie
 • je zekerder voelt in het toepassen van taalregels
 • meer ervaring hebt in het schrijven van teksten en brieven
 • teksten en brieven op een hoger niveau kunt maken

De inhoud van de training Nederlandse bedrijfscorrespondentie

Doel van deze training:
Makkelijk en op hoog niveau teksten en brieven kunnen maken

De volgende onderdelen komen aan bod:

GRAMMATICA

 • werkwoorden
 • werkwoorden vervoegen naar de tijd
 • werkwoorden vervoegen naar de persoon
 • het voltooid deelwoord
 • het onvoltooid deelwoord
 • soorten werkwoorden en hun vervoeging
 • ’t kofschip
 • de schrijfwijze van het voltooid deelwoord
 • woordsoorten
 • het lidwoord
 • het zelfstandig naamwoord
 • het bijvoeglijk naamwoord
 • voornaamwoorden
 • het voorzetsel
 • het voegwoord
 • het bijwoord
 • het telwoord
 • zinsontleden
 • het onderwerp
 • het gezegde
 • het lijdend voorwerp
 • het meewerkend voorwerp
 • zinsbouw
 • inversie
 • (in)congruentie
 • zinnen in de bedrijvende en in de lijdende vorm
 • hoofd- en bijzinnen
 • samentrekking
 • de tangconstructie
 • tautologie en pleonasme
 • contaminatie
 • de dubbele ontkenning
 • het cliché
 • het gebruik van twee voegwoorden naast elkaar
 • onnodig gebruikte woorden
 • mij/ik, hem/hij
 • als/dan
 • hen/hun
 • hen (hun)/ze
 • met wie/waarmee
 • dat/wat
 • die/aan wie
 • sommige/sommigen/alle/allen
 • hebben/zijn
 • enige/enigste
 • mits/tenzij
 • te danken aan/te wijten aan
 • geregeld/regelmatig
 • noch/nog

SPELLING

 • klinkertekens en medeklinkertekens
 • medeklinkers en klanken
 • klinkers en klanken
 • de spelling van het bijvoeglijk naamwoord
 • het bijvoeglijk gebruikte voltooid deelwoord
 • verkleinwoorden
 • de tussenletter –n– in samenstellingen
 • de tussenletter –s– in samenstellingen
 • aaneenschrijven van woorden
 • spelling van werkwoorden van Engelse afkomst
 • spelling van bastaardwoorden
 • lettergrepen
 • meervouden
 • het gebruik van hoofdletters
 • afkortingen
 • lettertekens
 • leestekens

CORRESPONDENTIE

 • de indeling van een brief
 • de algemene gegevens op een brief invullen
 • indeling van een zakelijke brief
 • verzoek om informatie
 • behandelen van een verzoek om informatie
 • de uitnodigingsbrief
 • de herinneringsbrief
 • de aanmaning
 • de klachtenbrief (een klacht uiten)
 • de klachtenbrief (een klacht behandelen)
 • een ingekomen klacht schriftelijk bevestigen
 • een inhoudelijke reactie op de klacht
 • de informatieverstrekking (circulaire)
 • titulatuur