Vorige

Reflectieverslag

In de cursus Reflectieverslag van LSSO Opleidingen wordt het maken van een reflectieverslag via het STARR-model stap voor stap uiteengezet. Je schrijft tijdens de cursus door middel van opdrachten steeds een volgend stuk van het verslag.

Een voorbeeld reflectieverslag met commentaar vanuit CLC maakt deel uit van deze cursus. Op deze wijze weet je wat er van je verwacht wordt en kan je een optimaal verslag indienen, dat ten grondslag ligt aan het mondelinge examen van CLCSO.

Reflectie is belangrijk. De gedachte hierachter is, dat je jezelf ontwikkelt tot een beter functionerend mens en tot een waardevoller arbeidskracht, als je in staat is bewust het eigen gedrag te bekijken, te analyseren en daarvan te leren. Juist in de zorgsector heeft reflectie een belangrijke meerwaarde.

De inhoud van de training Reflectieverslag

Doel van deze training:
Weten hoe je een reflectieverslag via het STARR-model moet opzetten

Je leert een reflectieverslag te produceren volgens het STARR-model. Stap voor stap begeleiden we je bij het schrijfproces, van onderwerpkeuze tot eindbeoordeling van het verslag.