Vorige

Medische correspondentie en dictafonie

De cursus Medische correspondentie en dictafonie van CLC Apeldoorn bestaat uit twee onderdelen.

Je moet als medisch secretaresse medische brieven en verslagen kunnen uittypen. Uiteraard moet dat in foutloos Nederlands. Maar ook de conventies voor de medische brief of het medische verslag moet je kennen: volgens welk regels moet zo’n verslag worden opgesteld?

In het cursusonderdeel Medische correspondentie van de cursus Medische correspondentie en dictafonie leer je deze conventies. Je oefent het opstellen van een medisch verslag met juiste alinea-indeling, kop en afsluiting. Daarnaast oefen je het typen van in medische verslagen veel gebruikte tekens, leer je een groot aantal gebruikelijke afkortingen en kom je uiteraard nieuwe medisch termen tegen, die je moet kennen. In de praktijk worden deze verslagen vaak door de arts ingesproken op transcriptie-apparatuur, waarna de secretaresse deze teksten typt in de voorgeschreven indeling en layout.

In het cursusonderdeel Medische dictafonie van de cursus Medische correspondentie en dictafonie van De Kantooropleider worden kennis en vaardigheden bijgebracht die je nodig hebt om de geluidsfragmenten (transcripties) uit te werken. Hiervoor worden via de transcriptie-apparatuur teksten van brieven van specialisten aan huisartsen en verslagen over bijvoorbeeld een onderzoek of een behandeling als oefenmateriaal gepresenteerd.

Vooropleiding

Er wordt bij het onderdeel dictafonie uitgegaan van kennis van de medische terminologie, een goede beheersing van de Nederlandse taal (je dient opgeleid te zijn tot minimaal het niveau van de cursus Zakelijk Nederlands van CLC Apeldoorn), beheersing van de basisvaardigheden van het computerprogramma Word en voldoende typevaardigheid.

Diploma / Certificaat

Deze cursus kun je afsluiten met een landelijk erkend LSSO-examen dat via de exameninstantie Examenbureau LSSO wordt afgenomen in één van de examencentra van dit examenbureau. Wanneer het resultaat voldoende is, geeft dit recht op een landelijk LSSO-erkend certificaat.

Wil je meer informatie over de examens (examendata en –locaties, examengeld en aanmelding), dan vind je dat op www.examenbureaulsso.nl.

De inhoud van de training Medische correspondentie en dictafonie

In deel 1 van de cursus Medische correspondentie en dictafonie worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • indeling van brieven en verslagen
  • medische correspondentie
  • omgaan met vertrouwelijke informatie
  • indeling van brieven en verslagen
  • schema brief
 • medicijnnamen, symbolen en afkortingen
  • medische termen
  • medicijnnamen
  • symbolen en leestekens
  • afkortingen
 • medische brieven en verslagen opstellen
  • werken met een sjabloon
  • uitwerken van brieven
 • medische brieven corrigeren
  • het belang van de foutloze brief
 • brieven van verschillende specialismen
  • medisch secretariaat en specialisatie
  • neurologie
  • oncologie
  • cardiologie
  • empathie en discretie

In deel 2 van de cursus Medische correspondentie en dictafonie worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • het gebruik van transcriptie-apparatuur
  • werken met digitale transcriptie-apparatuur*
  • algemene richtlijnen
 • geluidsfragmenten uitwerken
  • sjabloon gebruiken
  • alinea-indeling brieven
  • commando’s bij het inspreken
  • gegevens van patiënten, huisartsen en specialisten
  • titulatuur

*Tijdens het examen wordt gewerkt met digitale transcriptie-apparatuur. Het lesboek gaat daarom uit van deze digitale apparatuur, waarmee tijdens de scholingsbijeenkomsten kan worden geoefend.