Vorige

Pathologie

Pathologie is zeer uitgebreid. Daarom kun je de inhoud van de cursus Pathologie van CLC Apeldoorn beter zien als een uitgebreide samenvatting van het vak, dan een compleet overzicht van de materie die het vakgebied beslaat.

De cursus is echter uitgebreid genoeg om een goed beeld te krijgen van de meest voorkomende processen binnen de ziekteleer.

Nadat je de cursus Pathologie hebt gevolgd, zullen bij een groot aantal ziektes de achterliggende oorzaken duidelijk zijn. Daardoor zal het begrip over de medische wetenschap verbeteren.

Vooropleiding

Het is sterk aan te bevelen de cursus Pathologie pas te volgen, nadat de cursussen Medische Terminologie + Anatomie en Fysiologie van CLC Apeldoorn zijn afgesloten. Wanneer je denkt voldoende vooropleiding in deze onderdelen hebt om aan de cursus te kunnen deelnemen, kun je contact met ons opnemen via

Starten

Je kunt op ieder gewenst moment starten met de cursus Pathologie in de unieke digitale leeromgeving van CLC Apeldoorn.

Diploma / Certificaat

Deze cursus kun je afsluiten met een landelijk erkend LSSO-examen dat via de exameninstantie Examenbureau LSSO wordt afgenomen in één van de examencentra van dit examenbureau. Bij voldoende resultaat geeft dit recht op een landelijk LSSO-erkend certificaat.

Informatie over de examens (examendata en –locaties, examengeld en aanmelding) tref je aan op www.examenbureaulsso.nl.

De inhoud van de training Pathologie

De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • geschiedenis van de pathologie
 • algemene en speciële pathologie
 • infecties, immunologie en ontstekingen
 • tumoren

Pathologische aspecten van:

 • het spijsverteringsstelsel
 • het ademhalingsstelsel
 • het circulatiestelsel
 • het urinewegstelsel
 • de huid
 • het bewegingsapparaat
 • het centraal zenuwstelsel
 • het hormoonstelsel
 • het genitaalstelsel