Vorige

Bedrijfscalculaties Uitbreidingsstof

Tijdens de cursus Bedrijfscalculatie uitbreidingsstof wordt dieper ingegaan op de lesstof die bij de cursus Rekenvaardigheid is behandeld.

Ook worden extra onderwerpen behandeld en ben je bezig met examentraining, zodat je goed voorbereid bent op het examen Basiskennis Calculatie (BKC).

Duur van de cursus

We raden je aan voor deze cursus 6 tot 8 lesweken in te plannen. De studiebelasting is ongeveer 10 tot 12 klokuren per week. Natuurlijk kun je de studieduur naar wens aanpassen, afhankelijk van de tijd die je beschikbaar hebt.

Starten

Je kunt op ieder gewenst moment starten met de cursus Bedrijfscalculatie uitbreidingsstof + examentraining Basiskennis Calculatie (BKC) in de unieke digitale leeromgeving van CLC-De Kantooropleider.

Diploma / certificaat

Het examen Basiskennis Calculatie (BKC) kun je o.a. afleggen bij De Nederlandse Associatie voor Examinering en bij Examenbureau LSSO.

Kijk op www.associatie.nl of op www.examenbureaulsso.nl voor informatie.

De inhoud van de training Bedrijfscalculaties Uitbreidingsstof

Welke onderwerpen komen tijdens de cursus Bedrijfscalculatie Uitbreiding van CLC-De Kantooropleider aan de orde?

CALCULATIE

Diverse onderwerpen 

 • berekeningen boven en onder het honderd
 • kosten van duurzame productiemiddelen
  • afschrijven op aanschafwaarde en op boekwaarde
  • rentekosten duurzame activa
  • boekresultaat bij verkoop of inruil
 • Interest
  • rente berekenen
  • kapitaal berekenen
  • looptijd berekenen
 • vreemde valuta

Kostprijsberekeningen

 • kostprijs
 • kostprijsberekening op basis van directe en indirecte kosten
  • de eenvoudige opslagmethode
  • de verfijnde opslagmethode
 • kostprijsberekening op basis van constante en variabele kosten
  • de delingscalculatiemethode
  • fabricage- en commerciële kostprijs en verkoopresultaat
  • break-even analyse
 • bezettingsverschillen
 • brutowinstopslagmethode en nettowinstopslagmethode
  • brutowinstopslagmethode
  • nettowinstopslagmethode
  • omzet, afzet en inkoopwaarde van de verkopen

Tabellen en grafieken   

 • tabellen
 • grafieken
  • lijndiagram
  • kolommendiagram
  • staafdiagram
  • cirkeldiagram

Theorie handel, koop en verkoop en verzekeringen     

 • handel
  • functie van de handel
  • organisatie van de handel
  • samenwerkingsvormen in de handel
 • koop en verkoop
  • de koopovereenkomst
  • leveringsvoorwaarden
  • betalingsvoorwaarden
 • verzekering
  • wat is verzekeren
  • schade- en sommenverzekeringen
  • een aantal schadeverzekeringen
  • een aantal sommenverzekeringen
  • onder- en oververzekering, eigen risico en franchise, herverzekering