Vorige

Assistent Accountant - MBO niveau 3

De opleidingen van Computer Learning Center kenmerken zich vooral door :

 • een combinatie van klassikale en digitale leeromgeving.
 • de cursist leert de lesstof op individuele basis en krijgt daarnaast persoonlijk klassikale begeleiding.
 • de docenten hebben de kennis en kunde om de cursisten tijdens het leerproces goed te begeleiden.

Het lesmateriaal van de theorievakken is opgebouwd uit hoofdstukken. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met vragen. De antwoorden op deze vragen kunnen door onze docenten nagekeken worden en gecorrigeerd. Ieder module wordt afgesloten met een examen, bij goed resultaat ontvang je een certificaat. De certificaten voor de 6 modulen geven recht op het diploma Assistent Accountant.

De inhoud van de training Assistent Accountant - MBO niveau 3

Deze training bestaat uit de volgende modulen

Uitgebreide beschrijving per onderdeel

Het is ook mogelijk om je in te schrijven voor één of enkele losse cursussen.

Word gevorderd

Wilt u professioneel kunnen omgaan met Word, zoals het samenvoegen van brieven en andere kantoortoepassingen dan is de gevorderden training beslist een must. Wel dient er een goede ondergrond te zijn..

Toetsenbordvaardigheid met 120 aanslagen per minuut

Veel mensen werken dagelijks met een toetsenbord, maar enkelen weten er optimaal mee om te gaan. De tijdwinst van hen die dat wel kunnen is enorm. De cursus Toetsenbordvaardigheid (= blind typen met 10 vingers) helpt de kandidaten alles uit hun toetsenbord te halen.

Excel gevorderd

De Excel training voor gevorderden gaat verder waar de basis training is gebleven. U leert instellingen van het programma Excel naar uw hand te zetten. Verder leert u omgaan met functies zoals ALS OF en ALS EN, en uiteraard mag de functie VERT.ZOEKEN niet ontbreken. Daarnaast ook meer diepgang met grafieken en het werken met draaitabellen en nog veel meer.

Rekenen

In het lesboek Rekenvaardigheid komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • basis rekenen
 • afschrijvingen en renteberekeningen
 • vreemde valuta
 • BTW
 • facturen
 • verzekeringen
 • indexcijfers

 

Boekhouden

In de cursus Boekhouden worden de volgende onderwerpen behandeld:

Inventaris en balans
Resultatenrekening
Rekeningstelsel

 • balansposten
 • exploitatieposten

Dagboeken

 • kasboek
 • bankboek
 • inkoopboek
 • verkoopboek
 • memoriaal

Debiteuren- en crediteurenadministratie

 • debiteurenboek
 • crediteurenboek

Journaliseren

 • boekingsregels voor bezit, schuld, kosten, opbrengsten en privé
 • codering van boekstukken
 • bijzondere posten privé, geld onderweg en resultaten

Grootboek
Kolommenbalans
BTW-administratie

 • te vorderen, te betalen en af te dragen BTW
 • aangifte BTW

Correctieposten
Afschrijvingen
Permanentie

 • nog te betalen en nog te ontvangen
 • vooruitbetaald en vooruitontvangen

Jaarrekening

Computerboekhouden

In het lesboek Computerboekhouden leert men omgaan met het pakket AccountView 9.3. In het lesboek wordt aangegeven waar en hoe een studentenlicentie van het programma kan worden gedownload.  Deze lesmethode beperkt zich niet tot het invoeren van journaalposten, maar richt zich op een breder gebruik van het pakket. Daarom worden onderwerpen als facturering, jaarovergang, rapportages en administratieve instellingen behandeld. Doelstelling is, dat de kleine zelfstandige of financieel medewerker in het MKB zelf de gehele boekhouding kan voeren met AccountView.

Er wordt geoefend aan de hand van de voorbeeldadministraties. Het lesboek bestaat uit 8 hoofdstukken, waarin de diverse onderdelen aan de orde komen. Met meer dan 125 oefeningen heeft men voldoende oefenstof om de vereiste kennis en vaardigheden op te doen.


In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.  Blik op werk keurmerk Computer Learning Center  coeltoetscentra WFT Verzekeringen Inkomen Pensioen  MOS certified testing center  Samenwerkende ICT opleiders Nederland  Europees Computer Rijbewijs  Certiport MOS  Lamark flexibel examineren