Vorige

Nederlands basiskennis

Tegenwoordig met de nieuwste tekstverwerkingprogramma’s wordt het steeds makkelijker om foutloos een brief of iets dergelijks te schrijven. Typt u maar eens in bv. Word de tekst "Ik wordt directeur", nu zou het programma moeten aangeven dat ik wordt zonder T moet worden geschreven, maar helaas dat gebeurt niet. Dus u ziet enige kennis van de basis principes van onze mooie Nederlandse taal is toch op zijn plaats. Wij richten ons in deze cursus bewust op de meest voorkomende problemen zonder extra ballast.

De inhoud van de training Nederlands basiskennis

De volgende onderdelen komen aan bod:

  • Inleiding
  • Werkwoord
  • Stam
  • Verleden tijd
  • Hulpwerkwoord
  • Voltooide tijd
  • T-klankregel
  • Samenvoegde woorden
  • Werkwoorden die u in tweeën kunt delen
  • Gebiedende wijs
  • Zelfstandige naamwoorden
  • Bijvoeglijke naamwoorden
  • Dichtbij en veraf
  • Niet of geen
  • Lidwoord
  • Voorzetsels
  • Voegwoorden
  • Betrekkelijk voornaamwoord
  • Het voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord
  • Meervoudsvormen
  • Hoofdletters, punten en komma’s (leestekens)
  • Puntkomma, dubbele punt, vraag- en uitroepteken
  • Aanhalingstekens, haakjes, deeltekens (trema)
  • Koppelteken, weglatingsstreepje en apostrof