Vorige

Nederlands basiskennis

Tegenwoordig met de nieuwste tekstverwerkingprogramma’s wordt het steeds makkelijker om foutloos een brief of iets dergelijks te schrijven. Typt u maar eens in bv. Word de tekst "Ik wordt directeur", nu zou het programma moeten aangeven dat ik wordt zonder T moet worden geschreven, maar helaas dat gebeurt niet. Dus u ziet enige kennis van de basis principes van onze mooie Nederlandse taal is toch op zijn plaats. Wij richten ons in deze cursus bewust op de meest voorkomende problemen zonder extra ballast.

De inhoud van de training Nederlands basiskennis

Doel van deze training:
Een ieder die zich wil bekwamen in het onderdeel Nederlands basiskennis als onderdeel van een Administratieve, Receptionele en/of Secretariële functie.

De volgende onderdelen komen aan bod:

  • Inleiding
  • Werkwoord
  • Stam
  • Verleden tijd
  • Hulpwerkwoord
  • Voltooide tijd
  • T-klankregel
  • Samenvoegde woorden
  • Werkwoorden die u in tweeën kunt delen
  • Gebiedende wijs
  • Zelfstandige naamwoorden
  • Bijvoeglijke naamwoorden
  • Dichtbij en veraf
  • Niet of geen
  • Lidwoord
  • Voorzetsels
  • Voegwoorden
  • Betrekkelijk voornaamwoord
  • Het voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord
  • Meervoudsvormen
  • Hoofdletters, punten en komma’s (leestekens)
  • Puntkomma, dubbele punt, vraag- en uitroepteken
  • Aanhalingstekens, haakjes, deeltekens (trema)
  • Koppelteken, weglatingsstreepje en apostrof

In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.  Blik op werk keurmerk Computer Learning Center  coeltoetscentra WFT Verzekeringen Inkomen Pensioen  MOS certified testing center  Samenwerkende ICT opleiders Nederland  Europees Computer Rijbewijs  Certiport MOS  Lamark flexibel examineren