Vorige

Administratieve Basiskennis

Administratief medewerker is een breed begrip. De invulling in elk bedrijf kan anders zijn. Toch zijn er basisvaardigheden die je waar je ook werkt dient te beheersen. Zelfstandigheid, service en integriteit staan voorop. Voorbeelden van werkzaamheden staan hieronder

  • Factureren van orders
  • Verantwoordelijk voor de verzending van orders.
  • Inventariseren van de voorraad.
  • Verantwoordelijk voor het in- en uitgaande telefoonverkeer
  • Het ondersteunen van de administratie
  • Efficiënt inplannen van bezoeken.
  • Het verstrekken van informatie en voorlichten van klanten.
  • Afhandeling van klachten

Het onderdeel Administratieve basiskennis is een onderdeel van een aantal beroepsopleidingen.

De inhoud van de training Administratieve Basiskennis

Doel van deze training:
Een ieder die zich wil bekwamen in het onderdeel administratieve basiskennis als onderdeel van een Administratieve, Receptionele en/of Secretariële functie.

In de cursus Administratie basiskennis wordt de nadruk gelegd op de administratie in zijn algemeen, aan de hand van een gefingeerd bedrijf wordt gekeken welke soorten administraties er zoal in een bedrijf kunnen voorkomen.
Daarnaast wordt tijdens het onderdeel rekenen handvaten aangereikt om snel en zonder veel problemen diverse rekenvaardigheden zich eigen te maken.

  • Basisbegrippen administratie
  • Rekenen

In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.  Blik op werk keurmerk Computer Learning Center  coeltoetscentra WFT Verzekeringen Inkomen Pensioen  MOS certified testing center  Samenwerkende ICT opleiders Nederland  Europees Computer Rijbewijs  Certiport MOS  Lamark flexibel examineren